Het noorden is Europees koploper als het gaat om testen met autonoom vervoer. Het is de enige regio waar zowel op de weg, als op het spoor, in de lucht en op het water getest wordt met autonoom vervoer.

Autonoom vervoer moet onder meer zorgen voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van zowel stedelijk als landelijk gebied en zorgt zowel voor vermindering van de uitstoot als van het brandstofverbruik. Onze kennis over autonoom reizen is ontzettend waardevol en daarom willen we concepten voor autonoom vervoer in alle modaliteiten doorontwikkelen en concepten testen die bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van het noorden.

Autonoom vervoer

Field labs

Voor alle modaliteiten worden fieldlabs ingericht. Het doel van de fieldlabs is dat via testen en opschalen wordt toegewerkt naar zowel certificering als brede inzet van autonoom vervoer in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden er ook opleidingen en onderzoek aan de fieldlabs gekoppeld om de kennis duurzaam te borgen en door te geven en om voldoende talent te ontwikkelen.

De fieldlabs zijn praktijkgerichte testlocaties, waar verschillende partijen (overheden, bedrijven en kennisinstellingen) samen ontwikkelen, kennis uitwisselen en testen. Er komen in ieder geval fieldlabs bij het nieuwe Hive Mobility Center op de Zernike Campus in Groningen (weg en algemene zaken), op Groningen Airport Eelde (lucht), de Eemshaven (water) en het spoortraject tussen Buitenpost en opstelterrein De Vork (spoor). Later wordt het European Hyperloop Center bij Meerstad (buis) toegevoegd als fieldlab.

Kennisuitwisseling speelt een centrale rol bij de fieldlabs. Noord-Nederland is de enige regio in Europa die in alle modaliteiten al projecten heeft op het gebied van autonoom vervoer. Dit doen we onder de vlag van @north, het samenwerkingsverband op het gebied van autonoom vervoer in onze regio. Juist het feit dat we initiatieven op alle modaliteiten hebben en deze niet alleen bedenken maar ook daadwerkelijk realiseren, maakt het bijzonder interessant om te onderzoeken waar de overeenkomsten en verschillen tussen de modaliteiten zitten en wat ze van elkaar kunnen leren. Ze hebben allemaal deels dezelfde ontwikkeling te doorlopen met vergunningen, ontheffingen, certificering, privacyvragen, opschaling, businesscases en interactie met de omgeving. Aan de andere kant gebruiken ze deels andere technieken en zijn de achterliggende redenen om erop in te zetten deels verschillend. Noord-Nederland is de ideale plek om dit te onderzoeken en de ontwikkeling verder te brengen.

Autonome Renault Twizy en autonome shuttle Navya.
Autonoom vervoer

Betrokken partners

De volgende partners zijn binnen Hive.Mobility bezig met autonoom vervoer.

  • Provincie Groningen is betrokken bij alle initiatieven op de weg en het spoor qua openbaar vervoer, in veel gevallen als initiator en aanjager van de ontwikkeling. Ook bij verschillende initiatieven in de lucht en op het water is de provincie partner. Hier vaak meer als faciliterende partij;
  • robotTUNER is betrokken als technische ontwikkelpartner en levert onder meer simulatiesoftware en risicoanalyse. Ook heeft robotTUNER veel verstand van het certificerings- en vergunningentraject. Daarnaast heeft robotTUNER ook een adviserende rol in de ontwikkeling van autonoom vervoer;
  • Arriva is als openbaarvervoerbedrijf betrokken bij meerdere projecten op de weg en daarnaast ook bij alle testen op het spoor;
  • Qbuzz is als openbaarvervoerbedrijf betrokken bij de projecten op de weg;
  • RuG doet op meerdere terreinen onderzoek naar de ontwikkeling van autonoom vervoer. Onder andere op het gebied van wetgeving, privacy, verzekering en andere gedragsaspecten, maar ook op de meer technische en ruimtelijk economische aspecten.

 

Logo-Interreg-ART-Forum.
Autonoom vervoer

Subsidies

Er worden doorlopend financieringsmogelijkheden bekeken, zoals bijvoorbeeld het Horizon Europe-programma. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor financiering vanuit het Interreg, zeker als samenwerking met onder meer Duitsland gezocht wordt. In de afgelopen jaren zijn er op twee verschillende onderdelen al bijdrages van Interreg verkregen door de provincie Groningen, eentje voor een project over kennisuitwisseling tussen Europese regio’s over autonoom vervoer op de weg (ART-Forum project) met Bremen als lead-partner en eentje over de mogelijkheden van inductief laden (Kontaktloos laden project) met de provincie zelf als lead-partner. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld binnen Shift2Rail ook mogelijkheden voor specifiek de ontwikkeling van autonoom vervoer op het spoor.