Het noorden is Europees koploper als het gaat om testen met autonoom vervoer. Het is de enige regio waar zowel op de weg, als op het spoor, in de lucht en op het water getest wordt met autonoom vervoer.

Onze kennis over autonoom reizen is ontzettend waardevol en daarom willen we concepten voor autonoom vervoer in alle modaliteiten doorontwikkelen en concepten testen die bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van het noorden.

Autome shuttle van Navya bij Ommelander Ziekenhuis Groningen.
Autonoom vervoer

Hoofdthema

Het hoofdthema voor autonoom vervoer in 2020 is de kennisuitwisseling tussen de verschillende modaliteiten. Noord-Nederland is de enige regio in Europa die in alle modaliteiten al projecten heeft op het gebied van autonoom vervoer. Dit doen we onder de vlag van @north, het samenwerkingsverband op het gebied van autonoom vervoer in onze regio. Juist het feit dat we initiatieven op alle modaliteiten hebben en deze niet alleen bedenken maar ook daadwerkelijk realiseren, maakt het bijzonder interessant om te onderzoeken waar de overeenkomsten en verschillen tussen de modaliteiten zitten en wat ze van elkaar kunnen leren. Ze hebben allemaal deels dezelfde ontwikkeling te doorlopen met vergunningen, certificering, privacyvragen, opschaling, businesscases en interactie met de omgeving. Aan de andere kant gebruiken ze deels andere technieken en zijn de achterliggende redenen om erop in te zetten deels verschillend. Noord-Nederland is de ideale plek om dit te onderzoeken en de ontwikkeling verder te brengen.

Autonome Renault Twizy en autonome shuttle Navya.
Autonoom vervoer

Betrokken partners

De volgende partners zijn binnen Hive.Mobility bezig met autonoom vervoer.

  • Provincie Groningen is betrokken bij alle initiatieven op de weg en het spoor qua openbaar vervoer, in veel gevallen als initiator en aanjager van de ontwikkeling. Ook bij verschillende initiatieven in de lucht en op het water is de provincie partner. Hier vaak meer als faciliterende partij;
  • robotTUNER is betrokken als technische ontwikkelpartner en levert onder meer simulatiesoftware en risicoanalyse. Ook heeft robotTUNER veel verstand van het certificerings- en vergunningentraject. Daarnaast heeft robotTUNER ook een adviserende rol in de ontwikkeling van autonoom vervoer;
  • Arriva is als openbaarvervoerbedrijf betrokken bij meerdere projecten op de weg en daarnaast ook bij alle testen op het spoor;
  • Qbuzz is als openbaarvervoerbedrijf betrokken bij de projecten op de weg;
  • RuG doet op meerdere terreinen onderzoek naar de ontwikkeling van autonoom vervoer. Onder andere op het gebied van wetgeving, privacy, verzekering en andere gedragsaspecten, maar ook op de meer technische en ruimtelijk economische aspecten.

 

Logo-Interreg-ART-Forum.
Autonoom vervoer

Subsidies

Er worden voorbereidingen getroffen voor het starten van een aanvraag voor het Horizon Europe-programma dat vanaf 2021 start. In de aanvraag wordt de nadruk gelegd op de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de modaliteiten en het certificeringsproces van autonoom vervoer. Uiteindelijk zullen hier namelijk Europese dan wel wereldwijde standaarden voor moeten komen. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen Horizon Europe om hier subsidie voor te krijgen. De provincie Groningen en robotTUNER trekken deze aanvraag, verschillende andere partners sluiten hierbij aan. Er worden ook buiten de regio nog partners gezocht die mee willen doen.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor financiering vanuit het Interreg, zeker als samenwerking met onder meer Duitsland gezocht wordt. In de afgelopen jaren zijn er op twee verschillende onderdelen al bijdrages van Interreg verkregen door de provincie Groningen, eentje voor een project over kennisuitwisseling tussen Europese regio’s over autonoom vervoer op de weg (ART-Forum project) met Bremen als lead-partner en eentje over de mogelijkheden van inductief laden (Kontaktloos laden project) met de provincie zelf als lead-partner. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld binnen Shift2Rail ook mogelijkheden voor specifiek de ontwikkeling van autonoom vervoer op het spoor.