Busstop(t): studenten buigen zich over vraagstuk verkeersarmoede kleine gemeenten

Vervoersarmoede is een groot, en helaas nog steeds groeiend probleem in de gemeente Ooststellingwerf. Daarom is de gemeente hard op zoek naar mogelijke oplossingen en is er contact gezocht met de Hanze. Een groep 2de-jaars studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia Design hebben deze casus opgepakt en zijn de afgelopen maanden actief bezig geweest met het ontwikkelen van een oplossing: een interactieve kaart van Ooststellingwerf die door actie van de gebruiker de impact van zijn/haar keuzes weergeeft.

Leefbare omgeving

De gemeente zet zich in voor een leefbare omgeving, maar erkent tegelijkertijd ook de verschillende problemen die er spelen op gebied van openbaar vervoer. De eindverantwoordelijkheid van de inrichting van het ov ligt bij de provincies en voor kleinere gemeentes is het daarom belangrijk om hun belangen en zienswijzen goed voor het voetlicht te brengen bij de provincies. De door de studenten ontworpen installatie zet cijfers en statistieken om naar emotie en persoonlijke connecties. Hierdoor kan de gemeente bij ambtenaren van de provincie op een visuele en verhalende manier bewustwording creëren. 

Impact maken

De studenten schrijven: “De installatie werkt als volgt: de gebruiker manipuleert de pion, die de vorm heeft van een bus, op de interactieve kaart, waarna de installatie onmiddellijk reageert op deze handelingen. Dit kan variëren van het intrekken van een buslijn tot het aanduiden van verkleuringen op de kaart om vergrijzing te illustreren. Daarnaast kan er een audiobericht worden afgespeeld waarin een inwoner de impact van de gemaakte keuzes op hun dagelijks leven beschrijft. Deze installatie maakt het mogelijk om als gemeente een impact te maken bij de provincie en de problemen en gevolgen van eventuele keuzes op het gebied van ov op een originele, aangrijpende manier te laten zien en bespreken. Geen cijfertjes en lange rapporten, maar persoonlijke impact en visualisatie.”

Mobisitie

Deze studentopdracht maakt onderdeel uit van het project Mobisitie van Hanze en partners. Binnen Mobisitie wordt op co-creatieve wijze gewerkt aan een digitale tool die ambtenaren helpt met vraagstukken rondom draagvlak en deelname aan een duurzame mobiliteitstransitie. Voor plattelandsgemeenten is de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem extra uitdagend, omdat deze regio’s ook leefbaar en bereikbaar moeten blijven. Goed beleid formuleren is daarom complex.

Het studententeam bestaat uit:

Jildau Groot
Faie Harms
Mattis Janssen
Sem Meijerink
Carmen Rimmelzwaan
Liza Veuger