Campus Groningen en partners zetten schouders onder mobiliteit met Actieagenda Smart Mobility Campus 2022-2030

Eén blik op de Ringweg Zuid van Groningen de afgelopen jaren en je realiseert je hoe belangrijk goede bereikbaarheid en mobiliteit zijn. Ook voor Campus Groningen is het een uitdaging om slimme, duurzame én gezonde mobiliteit te stimuleren, want er komen steeds meer bezoekers naar de Campus. Daarom hebben Campus Groningen, Groningen Bereikbaar, Hive.Mobility, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, UMCG, gemeente Groningen, provincie Groningen en Bedrijvenvereniging WEST gezamenlijk de actieagenda Smart Mobility Campus 2022-2030 opgesteld. Op vrijdag 28 januari is het startmoment van de actieagenda gemarkeerd door vertegenwoordigers van de projectpartners in Werkcafé Space op Campus Groningen. Operatie Julianaplein is een van de voorbeelden waarin de partners nauw samenwerken.

Deze agenda vormt de leidraad om de komende jaren de mobiliteit op Campus Groningen te optimaliseren. Edward van der Meer, directeur Campus Groningen: “We willen nu en in de toekomst een gastvrije, bereikbare en leefbare Campus. Aan de vooravond van Operatie Julianaplein blijkt eens te meer, hoe belangrijk dit is. Alleen door samen slimme oplossingen te bedenken, houden we de Campus en de stad bereikbaar en daarmee de regionale economie optimaal draaiend.”

Duurzame mobiliteitstransitie

De gezamenlijke aanpak van Operatie Julianaplein is de eerste concrete stap vanuit de actieagenda op weg naar een duurzame mobiliteitstransitie. In deze transitie zullen slimme, duurzame en gezondere vormen van mobiliteit op en naar de Campus steeds belangrijker worden. De campuspartners willen met deze aanpak een prettige en veilige omgeving creëren voor studenten, bezoekers en medewerkers. Het probleem van de mobiliteit is nu heel actueel, maar met de actieagenda werken de partners aan de toekomst van mobiliteit. Met Hive.Mobility zullen er pilot- en innovatieprojecten op de Campus worden uitgevoerd, waarbij de Campus een echt ‘mobiliteits-living lab’ is. Zo zal er veel aandacht besteed worden aan de fietser en voetganger op de Campus. Ook zal deelmobiliteit steeds vaker ingezet worden voor de zakelijke ritten.

Petra Smeets, lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool: “Onder alle omstandigheden willen we de Campus toegankelijk houden, Operatie Julianaplein onderstreept dan ook het belang van de actie-agenda. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om duurzame en gezonde mobiliteit te stimuleren bij onze medewerkers en studenten én zoeken we samen met onze partners in Hive.Mobility naar innovatieve oplossingen voor mobiliteit van de toekomst.”

Roadshow

Na de ondertekening van de actieagenda door de projectpartners start er een roadshow om meer bekendheid te geven aan Operatie Julianaplein en de ingrijpende gevolgen van deze wegwerkzaamheden voor weggebruikers. Tijdens dit project, onderdeel van meerjarige project Aanpak Ring Zuid, wordt het Julianaplein helemaal vernieuwd tussen 11 februari en 9 mei 2022. Tijdens de roadshow gaat een team vanuit Groningen Bereikbaar langs bedrijven en parkeerterreinen op Campus Groningen en elders in de stad om medewerkers en bezoekers te informeren over de werkzaamheden. Philip Broeksma, wethouder gemeente Groningen: “Het is belangrijk dat iedereen die geregeld of eenmalig naar Groningen reist, zich bewust wordt van de impact van Operatie Julianaplein. Zeker ook de bedrijven en hun medewerkers. Gedurende die 13 weken moeten er per dag 80.000 auto’s minder de weg op om Groningen bereikbaar te houden. Operatie Julianaplein toont direct het belang van deze actieagenda Mobiliteit aan: alleen door gezamenlijk op te trekken kunnen we Groningen en de Campus gastvrij en bereikbaar houden.”

Actieagenda Smart Mobility Campus 2022-2030

Wil je meer weten over de actieagenda Smart Mobility Campus 2022-2030? Download dan hieronder de samenvatting of neem contact op met Campus Groningen of Hive.Mobility.