Meer inzicht in mobiliteit Campus Groningen door data

Campus Groningen verzamelt en onderzoekt steeds meer data. Een specifiek type data betreft de mobiliteitsdata, in het bijzonder de verkeersdata op Zernike Campus. Data-analist Emanuela Avagyan van Campus Groningen laat zien hoe deze data de Campus kunnen helpen om in de toekomst bereikbaar te blijven.

De analyse van verkeersgegevens die over een langere periode zijn verzameld via AI gebaseerde intelligente sensoren, geeft een overzicht van de modal split, het percentage reizigers dat een bepaald vervoermiddel gebruikt, op de Zernike Campus en helpt Campus Groningen om slimmere doelen te stellen voor duurzame mobiliteit in de toekomst.

Mobiliteit op Campus Groningen

Mobiliteit is het vermogen om vrij te bewegen door toegang te hebben tot vervoersopties waarop we kunnen rekenen om ons te brengen waar we moeten zijn. Het verbeteren van de mobiliteit van mensen vormt de kern van elk transportproject. Mobiliteit is een belangrijk onderwerp voor Campus Groningen. De Zernike Campus, een van de locaties van Campus Groningen, huisvest momenteel zo’n 40.000 studenten en 8.000 medewerkers. Onder vergelijkbare omstandigheden wordt voorspeld dat deze cijfers de komende jaren lineair zullen groeien, tot bijna 60.000 Campusgebruikers in 2030, een stijging van 22%. De oppervlakte van de Campus is echter geografisch beperkt en de steeds schaarser wordende ruimte wil Campus Groningen optimaal beheren en benutten.  

Naarmate het aantal studenten en medewerkers toeneemt, zal ook de vraag naar mobiliteit toenemen. Dit heeft waarschijnlijk een enorme impact op de beperkte fysieke ruimte. Als gevolg hiervan kan de Zernike Campus worden geconfronteerd met uitdagingen zoals achteruitgang van de luchtkwaliteit, ernstige verkeersopstoppingen, veiligheidsproblemen en steeds drukker wordend openbaar vervoer. Om deze uitdagingen aan te pakken, werd begin 2022 de Actieagenda Smart Mobility Campus 2022-2030 ge√Įntroduceerd. Het streeft naar een gastvrije, bereikbare en levendige Campus en omvat ambitieuze doelen zoals het terugdringen van auto’s op de Zernike Campus en het bevorderen van verandering in reisgedrag van studenten, medewerkers en bezoekers in 2030. 

Slimme doelen stellen

“Om toekomstige doelen duidelijker te kunnen formuleren, moeten we eerst de huidige situatie evalueren”, aldus Emanuela. “Om onze huidige vervoersvoorkeuren en -gedrag te begrijpen, moeten we kijken naar de modal split, de verdeling van verkeersvolumes over de verschillende vervoerswijzen. Door onze huidige modal split te beoordelen, kunnen we modal split doelen stellen voor de toekomst. Daarmee hopen we misschien een modal shift te bereiken, een verandering in het aandeel van vervoerswijzen, idealiter ten gunste van duurzamere opties.” 

Modalsplitanalyse Zernike Campus

Met behulp van op AI gebaseerde intelligente verkeerssensoren, FlowCubes genaamd, werd op werkdagen gedurende 8,5 maanden data verzameld van inkomende en uitgaande verkeersvolumes op de Zernike Campus. Fietsen maken iets minder dan de helft uit van al het inkomende verkeer op de campus, met maar liefst 48,53%. Gebruikers van auto’s en openbaar vervoer hebben vergelijkbare verhoudingen met respectievelijk 21,05% en 17,13%, maar hun totale gecombineerde waarde is nog steeds lager dan het aantal fietsen. Het resterende verkeersaandeel, circa 13%, wordt verdeeld onder voetgangers, scooters, bussen en andere vervoerswijzen (bijvoorbeeld vrachtwagens, motorfietsen). Op een werkdag bezoeken gemiddeld 15.740 mensen de Zernike Campus. 

“De data geven ook inzichten in de gemiddelde werkdag, waardoor we trends beter kunnen onderzoeken. Naarmate de dagen warmer worden, neemt bijvoorbeeld het gebruik van fietsen toe. Ook dalen in de data op bepaalde dagen kunnen ons interessante inzichten opleveren”, vertelt Emanuela. Ook het uurverkeer naar de Campus is nauwgezet te volgen. De ochtendspits is om 08.00 uur en de middagspits is om 15.10 en 16.10 uur. Deze spitsuren zijn waarschijnlijk te wijten aan de combinatie van twee factoren, werkuren en collegetijden. “Maar”, waarschuwt ze, “er zijn meer gegevens nodig om de onderliggende redenen voor de verschillen in de waargenomen cijfers op te helderen.”

Mobiliteitsagenda

Grootschalige verzameling van verkeersgegevens op de Zernike Campus is onderdeel van de bredere mobiliteitsagenda van Campus Groningen. De verkenning van de huidige gegevens is al enorm nuttig gebleken om een overzicht te geven van de verkeersvolumes en het gedrag. Emanuela: “Met verder onderzoek en samenwerking met partijen die betrokken zijn bij het reguleren van het complexe mobiliteitsnetwerk van de Campus, kunnen we geavanceerdere analyses uitvoeren om duidelijkere doelen voor de toekomst te stellen terwijl we op weg zijn naar een meer duurzame mobiliteit.”

Lees het volledige artikel op de website van Campus Groningen.