Eerste Meet & Greet met Hardt Hyperloop

Razendsnel reizen door een buizennetwerk wordt wellicht de toekomst van transport. In Nederland werkt het bedrijf Hardt Hyperloop aan het eerste Europese hyperlooptestcentrum in Groningen. Hardt is daarbij op zoek naar enthousiaste stakeholders in het noorden die het interessant vinden om aan een gezamenlijke ambitie te werken.

Naar aanleiding van dit signaal heeft Hive.Mobility, in samenwerking met Hardt, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, op 19 februari een eerste verkennende Meet & Greet georganiseerd. Tijdens deze sessie hebben onderzoekers, lectoren, practoren, onderwijsdirecteuren en andere stakeholders van verschillende kennisinstellingen op drie verschillende inhoudelijke lijnen een brede verkenning gedaan om te kijken hoe we vanuit Noord-Nederland kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen rondom de Hyperloop. De drie lijnen waarlangs deze verkenning plaatsvond waren sociale adaptatie, systeemdefinitie en economische haalbaarheid. Zo is o.a. besproken wat interessante onderzoeksvraagstukken zijn, de verbinding met het bedrijfsleven en het onderwijs en welke samenwerkingen hieruit voort zouden kunnen komen.

Deze eerste Meet & Greet heeft al tot veel mooie inzichten geleid. De organisatie is op dit moment bezig met een vervolgstap. Hou onze communicatiekanalen in de gaten voor de laatste updates!

Foto: Hardt Hyperloop