Open college Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme voertuigen

De ontwikkeling van slimme, (deels) zelfrijdende voertuigen biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden om de weginfrastructuur toekomstbestendig te maken. Dat brengt veel vragen met zich mee.

Welke eisen moeten we bijvoorbeeld stellen aan de voertuig-wegkant interactie? Vaak wordt dit vraagstuk vanuit technisch oogpunt bekeken, maar daarbij speelt het probleem dat de techniek steeds vaker en sneller verandert. Het LVMB liet onlangs een onderzoek uitvoeren waarbij niet de techniek, maar de rijtaak van de bestuurder als uitgangspunt diende.

In dit open college op 1 maart licht Peter Morsink toe hoe we, vanuit de rijtaak bezien, tot een goed onderbouwd advies kunnen komen voor het toekomstbestendig maken van de weginfrastructuur.

Dit open college bijwonen? Meld je aan via onderstaande knop.

Dit open college maakt onderdeel uit van een open collegereeks in het kader van het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Klik hier voor meer informatie over het programma en de overige open colleges Smart Mobility.