Open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?

Het laatste open college in de reeks van 2023 wordt op 15 december gegeven door Marcel Schoemakers van het Nationaal Dataplatform Wegverkeer (NDW).
Data is alom een belangrijk onderdeel geworden in onze samenleving. Voor de sector verkeer en mobiliteit is data hét belangrijkste beleidsinstrument geworden. Steeds meer weggebruikers informeren zichzelf door middel van actuele informatie over mobiliteit. Deze informatie komt niet vanzelf tot de weggebruiker. Veel partijen spelen hierbij een rol, zowel publieke als private partijen. Hiervoor dient de onderliggende data van een bepaald kwaliteitsniveau te zijn. Hoe bereiken we dit kwaliteitsniveau? En welke kwaliteit is voldoende?

Het Nationaal Dataplatform Wegverkeer (NDW) vormt een belangrijke schakel in de publiek-private samenwerking bij het informeren van weggebruikers middels mobiliteitsdata. Marcel Schoemakers is bij het NDW medeverantwoordelijk dat allerlei mobiliteitsdata op een goede wijze en met de afgesproken kwaliteit beschikbaar worden gesteld (als open data). Data die door andere (vaak private) partijen wordt gebruikt om weggebruikers te voorzien van relevante informatie (pre-trip en on-trip).

Dit open college maakt onderdeel uit van een open collegereeks in het kader van het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Klik hier voor meer informatie over het programma en de overige open colleges Smart Mobility.