Open college Smart mobility en het MIRT

Onder de paraplu van de samenwerkingsagenda RWS/DGMo werken Rijkswaterstaat en Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) samen uit wat het volwassen worden van Smart Mobility kan gaan betekenen voor de relatie tussen Smart Mobility en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Het volwassen worden van Smart Mobility brengt kansen en ook uitdagingen met zich mee. Smart Mobility ontstijgt de fase van projectmatige aanpak. Een verschuiving naar de ‘lijn’ is wenselijk en noodzakelijk. Hieruit is een werkagenda opgesteld bestaande uit 4 prioritaire activiteiten.

 1. Schaalniveau van besluitvorming en implementatie van Smart Mobility toepassingen
 2. Inzichten in effecten Smart Mobility
 3. Smart Mobility inbedden in de modellen
 4. Aanpassing van bestaande werkprocessen

Aafke den Hollander en Michiel Beck van het Ministerie I&W nemen ons op 15 maart mee in wat deze ontwikkelingen betekenen voor de sector en voor elke professional die hierbinnen werkzaam is, aan de hand van de volgende vragen:

 • Welke mismatches zijn zichtbaar tussen Smart en MIRT?
 • Wat betekent dit voor het reguliere werk?
 • Korte toelichting op alle 4 de prio activiteiten van de werkagenda 
 • Inzoomen op inzichtelijk maken van effecten van Smart Mobility
 • Smart Mobility Monitor
 • Kennisbank
 • Causale relatiediagrammen

Dit open college bijwonen? Meld je aan via onderstaande knop.

Dit open college maakt onderdeel uit van een open collegereeks in het kader van het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Klik hier voor meer informatie over het programma en de overige open colleges Smart Mobility.