Bijpraatmoment landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility

Graag nodigen de samenwerkende overheden binnen de landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility geïnteresseerde ambtenaren en wegbeheerders uit voor een online bijpraatmoment Smart Mobility op 22 april 2021, van 14:00-15:30 uur. Je kunt je voor deze online bijeenkomst aanmelden via deze link.

In juni dit jaar is het twee jaar geleden dat de samenwerkende overheden afspraken maakten over smart mobility. Er werd afgesproken om in meer samenhang samen te werken, om massa te maken en om nieuwe toepassingen op te schalen van testcases naar de praktijk van alledag.

Nu, twee jaar later, praten de samenwerkende overheden je graag bij over de laatste ontwikkelingen. Er zijn een aantal resultaten bereikt om trots op te zijn! Men weet elkaar steeds beter te vinden en word meer en meer als één overheid opgetreden. Smart Mobility heeft een plek gekregen in de bestuurlijke besluitvorming (BO MIRT) en met het online platform Dutch Mobility Innovations is een centrale plek gecreëerd om kennis te delen, inzicht en overzicht te geven en samen te werken aan innovatieve mobiliteit.

Ook in de verschillende projecten en programma’s zijn mooie resultaten geboekt. Zo staan er inmiddels ruim 800 slimme verkeerslichten op straat, die naderende ambulances altijd groen licht geven en is Mobility as a Service niet langer een ver toekomstbeeld. De eerste pilots zijn gestart, MaaS-apps en multimodale reisplanners functioneren en het aantal deelvoertuigen zit in de lift.

Naast deze mooie resultaten wordt graag het gesprek aangegaan over de toekomst. Smart Mobility blijft volop in beweging. Caspar de Jonge zal ons bijpraten over de samenhang tussen de mobiliteitstransitie en de opgaves op het gebied van woningbouw en klimaat. Daarna wordt ingegaan op drie actuele ontwikkelingen, die ook voor jouw stad relevant zijn. Er wordt afgesloten met een break-out room per landsdeel, waar de coördinator van jouw landsdeel je bijpraat over regionale ontwikkelingen. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 14:00-14:20u: Opening door Luuk Verheul, senior adviseur smart mobility bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 14:20-14:30u: Mobiliteitstransitie in breder perspectief en de City Deal: Caspar de Jonge, programma Data en Diensten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 14:30-14:50u: Smart Mobility in jouw gemeente: wat betekent het voor jou?
  o Deelmobiliteit en MaaS
  o Data & Digitalisering
  o Logistiek
 • 14:50-15:20u: Break-out room met regionale update per landsdeel.
 • 15:20-15:25u: Gemeenschappelijk afsluiting

Deze bijeenkomst is open voor alle ambtenaren en wegbeheerders die interesse hebben in smart mobility, maar (nog) niet nauw betrokken zijn. Ken je een collega die mogelijk interesse heeft? Stuur deze uitnodiging dan vooral door.

Om deel te nemen aan de bijeenkomst kan je je hier inschrijven. Je ontvangt een week van te voren een bevestiging, inclusief de zoom-link.

De samenwerkende overheden binnen de landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility hopen je digitaal te ontmoeten op 22 april!