Kennis- en werksessie Deelmobiliteit en Duurzame Stadslogistiek

Op dinsdag 25 april organiseert Noorderpoort (Mobiliteit, Transport en Logistiek) in samenwerking met Deesy (promotor van deelmobiliteit) een kennis- en werksessie ‘Deelmobiliteit en Duurzame Stadslogistiek’.

Deelmobiliteit als onderdeel van Mobility as a Service en duurzame stadslogistiek zijn thema’s in de transitie naar duurzame slimme mobiliteit. Het succes van deze transitie wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van de juiste opleidingen en daarmee de goed opgeleide professionals.
In de sessie op 25 april wordt kennis rondom deelmobiliteit (Mobility as a Service) en duurzame (stads)logistiek gedeeld. Juist door het samenbrengen van onderwijs, praktijk en overheden wordt project-/casusgestuurd onderwijs gerealiseerd. Deze sessie is een vervolg op:

In de werksessie wordt reeds opgedane kennis gedeeld en worden de projecten/casussen, waarin samenwerking wordt gezocht, gedefinieerd.

 • Hoe vergroten we samen kennis en toepassingen?
 • Hoe pakken we dit als regio op als landelijk voorbeeld (onderwijs/MKB-praktijk)?
 • Welke projecten voorzien zowel in leren voor studenten als concrete output voor bedrijven en leveranciers?
 • Hoe kunnen de kennisinstellingen hierin samenwerken?

Wil jij er ook bij zijn? Meld je aan via onderstaande knop!

De agenda van de bijeenkomst is als volgt:

 • Inloop (vanaf 15:00 uur)
 • Opening (15:15 uur)
 • Kennismaken met deelmobiliteit, duurzame logistiek en Deesy (3 keer 7 minuten)
 • Uitwerking in subgroepen
  o Deelmobiliteit Europapark: we realiseren een concrete toepassingen in het belang van de opleidingen Noorderpoort (eventueel Alfa-College) en Deesy.
  o Ontwikkeling onderwijs (naar landelijke standaard): we realiseren een (nationaal) onderwijspakket met projectopdrachten in hybride teams (docenten-studenten-praktijkspecialisten) rondom de (regionale) praktijk en een gedeeld kennisplatform.
 • Wrap-up en vervolg
 • Einde (17:00 uur)

Over Noorderpoort Mobiliteit, Transport en Logistiek (practor Roeland Hogt)
Noorderpoort innoveert het onderwijs in de transitiethema’s waaronder waterstoftechnologie, duurzame stadslogistiek en Mobility as a Service. Met het practoraat Automotive als verbinding wordt onderwijs vanuit de regio in een landelijk kader ontwikkeld. Noorderpoort is één van de founding partners van Hive.Mobility (Innovatiecentrum voor slimme en groene mobiliteit) en is actief in een aantal projecten zoals SMILES (Open en verbonden logistieke netwerken van deelmobiliteit) en FCCP (Fuel Cell Cargo Pedelecs).

Over Deesy (Han-Paul van Westing)
Han-Paul van Westing was als pionier al betrokken bij vele deelauto-projecten in Noord-Nederland. Hij heeft daardoor praktijkervaring opgedaan met de diverse stakeholders, gemeentes, bedrijven, bewoners, lokale initiatieven en de mobiliteitsaanbieders. Met Deesy heeft hij deze kennis omgezet in digitale diensten, waaronder trainingsvideo’s en een interesse-scan. Het doel van Deesy is kennis en instrumenten te ontwikkelen om de groei van deelmobiliteit in HEEL Nederland te stimuleren. Op het platform https://deelmobiliteit.nu/ worden data en kennis van lopende onderzoeken gedeeld. Zoals recent een interesse-scan in de drie noordelijke provincies en de ontwikkelingen rond deelmobiliteit in Gebiedsontwikkeling.