Open college Parkeren en verblijven

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) kennen we in Nederland als een landelijke uitvoeringsinstantie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Maar de RDW anticipeert ook op vele veranderingen in de maatschappij als het gaat om (auto)mobiliteit.

Frans Fransen neemt ons op 2 februari mee op welke manier de RDW dat doet. Welke ontwikkelingen zien zij? Ligt de focus op parkeren of meer op het verblijven? Want eigenlijk is het zo:

“Niemand wil parkeren, maar wel ergens verblijven.”

Dit open college bijwonen? Meld je aan via onderstaande knop.

Dit open college maakt onderdeel uit van een open collegereeks in het kader van het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Klik hier voor meer informatie over het programma en de overige open colleges Smart Mobility.