Gemeente Groningen organiseert informatiebijeenkomsten visie stadslogistiek 2025

Een veilige, schone en aantrekkelijke binnenstad met genoeg ruimte voor iedereen. Dat is wat gemeente Groningen wil bereiken. Maar het wordt drukker, voller en er rijdt steeds meer verkeer. Dat betekent dat de gemeente slim moeten omgaan met de ruimte die er is. Daarom neemt de gemeente maatregelen om de stadslogistiek efficiënter en met minder overlast te organiseren. Wil je meer hierover weten? Dan kun je je aanmelden voor een van de bijeenkomsten die de gemeente hiervoor organiseert.

Zero-emissie

Een schone binnenstad vraagt om schoon vracht- en bestelverkeer, zonder schadelijke uitstoot. Daarom stelt de gemeente in 2025 een ‘zero emissie zone’ (ZE-zone) in. Dat betekent: geen vrachtwagens, busjes of bestelauto’s meer op benzine of diesel maar aandrijving door bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof óf spierkracht. Dit geldt onder andere voor de bevoorrading van winkels en horeca, afvalinzameling en voor bouw-, klus-, evenementenverkeer.

Venstertijden

Een andere maatregel richt zich op de venstertijden, die nu nog in delen van de binnenstad gelden. Vracht- en bestelverkeer mag hier alleen ‘s ochtends rijden. Buiten deze tijden is een ontheffing nodig. In andere straten in de binnenstad geldt deze beperking niet. Dat verandert in 2022. Vanaf dan gelden voor alle ondernemers in de binnenstad dezelfde regels voor laden en lossen.

Afbeelding laat de nieuwe zone zien in de binnenstad waar vanaf 2022 de venstertijden gelden
De venstertijden gaan gelden voor alle straten binnen de Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven (roze markering op de afbeelding)

Pilots & hubs

Naast deze maatregelen heeft de gemeente met ondernemers een aantal experimenten ontwikkeld. Zo lopen er proeven met ‘hubs’, waar verschillende vervoerders hun bestellingen bezorgen. Die worden daar gebundeld en op elektrische vrachtfietsen naar winkeliers en bewoners gebracht.

Meld je aan voor de bijeenkomsten

Bovenstaande maatregelen hebben gevolgen voor ondernemers, bewoners en vervoerders in de binnenstad. Gemeente Groningen wil daarom graag informeren over de plannen en feedback ophalen. Heb je interesse? Meld je je dan aan voor een van de onderstaande informatiebijeenkomsten:

Maandag 14 september 2020. Inloop vanaf 14.30 uur. Start om 15.00 uur. Locatie: Rabo Studio in het Forum Groningen, Nieuwe Markt 1.

Dinsdag 22 september 2020. Inloop vanaf 19.30 uur. Start om 20:00 uur. Locatie: Rabo Studio in het Forum Groningen, Nieuwe Markt 1.

In verband met de coronamaatregelen is aanmelden voor deze bijeenkomst verplicht. Stuur een mail naar stadslogistiek@groningen.nl met de datum van de bijeenkomst waarvoor je je aanmeldt, je naam, adres en telefoonnummer.