Gemeente Ooststellingwerf brengt autogebruik inwoners in kaart in kader van Mobisitie

Onder leiding van de Hanzehogeschool Groningen wordt van 2023 tot en met 2025 het project Mobisitie uitgevoerd. Binnen Mobisitie wordt op co-creatieve wijze gewerkt aan een Beleidskeuze Support System (BKSS) voor ambtenaren met vraagstukken rondom draagvlak en deelname aan een duurzame mobiliteitstransitie. Voor plattelandsgemeenten is de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem extra uitdagend, omdat deze regio’s ook leefbaar en bereikbaar moeten blijven. Goed beleid formuleren is daarom complex. Bijvoorbeeld doordat relevante informatie lastig te vinden is, en het vereist specialistische kennis om communicatie met en participatie door inwoners te stimuleren. Het doel van Mobisitie is om een digitale tool op te leveren die ambtenaren helpt door specifieke en relevante informatie te verzamelen en methoden geeft om hun inwoners met de transitie mee te laten doen. ​​

Panelonderzoek

Een van de samenwerkingspartners is Gemeente Ooststellingwerf. In het kader van Mobisitie heeft de gemeente middels een panelonderzoek in kaart gebracht hoe belangrijk de auto is voor haar inwoners en wat schonere, aantrekkelijke alternatieven kunnen zijn. De mening van inwoners helpt de gemeente om te bepalen of en hoe de gemeente kan bijdragen aan meer schone mobiliteit. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Alternatieven voor autogebruik

Het onderzoek laat onder andere zien dat relatief veel mensen de auto gebruiken voor korte woon-werk-ritten. Dit is aanleiding om te kijken of en hoe hiervoor aantrekkelijke alternatieven kunnen worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld het stimuleren van fietsen of deelauto’s. In het kader van Mobisitie pakt de gemeente dit verder op in samenwerking met de Hanzehogeschool.

Meer weten over de onderzoeksresultaten van gemeente Ooststellingwerf? Bekijk de volledige infographic.