Eerste grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse organisaties voor hyperlooponderzoek en -ontwikkeling

Het ministerie van Wetenschap en Cultuur van Nedersaksen en de provincie Groningen ondertekenen de intentieverklaring samen met het Hyperloop Development Program.

  • Deelnemers spreken hun steun uit voor het creëren van een open innovatie-omgeving voor hyperlooponderzoek en -ontwikkeling. De samenwerking zal gericht zijn op de grensoverschrijdende regio en staat open voor deelname door organisaties wereldwijd.
  • Het te realiseren European Hyperloop Center zal een centrale rol spelen in het onderzoek, door het testen en demonstreren van het hyperloopsysteem en de benodigde productie- en bouwprocessen.
  • Publieke partijen bevestigen voornemen om via haalbaarheidsstudies bij te dragen aan potentiële route-ontwikkeling.

Vrijdag 16 september was een bijzonder moment voor hyperloopontwikkeling in Emden, Duitsland. Het ministerie van Wetenschap en Cultuur van Nedersaksen en de provincie Groningen ondertekenden er een intentieverklaring met het publiek-private Hyperloop Development Program (HDP). De partijen erkennen hyperloop als de volgende stap voorwaarts in het verbeteren van het netwerk van internationale mobiliteit en transport en willen op verschillende manieren onderzoek en ontwikkeling bevorderen. De bijeenkomst markeert het beginpunt van de eerste grensoverschrijdende samenwerking tussen partijen uit twee verschillende landen gericht op de verdere ontwikkeling van hyperloop. De focus ligt op de grensoverschrijdende regio Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland waar een open innovatieomgeving voor hyperlooponderzoek en -ontwikkeling wordt gerealiseerd en waaraan organisaties van over de hele wereld kunnen deelnemen.

Ideaal gepositioneerd

De organisaties in de regio zijn zeer goed gepositioneerd om een leidende rol te spelen in hyperloopontwikkeling; de deelstaat Nedersaksen is de thuisbasis van de Emsland Maglev-testfaciliteit en draagt bij aan de sterke positie van de transport- en logistieke sector in Duitsland, evenals aan de innovatie van slimme materialen en batterijtechnologie. De provincie Groningen omarmt de ontwikkeling van hyperloop met hun sterke steun aan de realisatie van het European Hyperloop Center (EHC), een initiatief van het HDP, waar wordt begonnen met testen in 2023. Het HDP is in Europa en wereldwijd een toonaangevend ecosysteem voor ontwikkeling van hyperlooptechnologie en heeft grote belangstelling van HDP-partners in de regio, waaronder EHC, Hardt Hyperloop, Hochschule Emden/Leer en INTIS.

Björn Thümler, minister van Wetenschap en Cultuur van Nedersaksen, zei: “Met de ondertekening van de intentieverklaring vandaag zijn wij als ministerie van Wetenschap van Nedersaksen zeer verheugd en overtuigd van ons voornemen om de samenwerking voor onderzoek naar de technische ontwikkeling van hyperlooptechnologie met onze partners in de provincie Groningen te versterken en uit te breiden. Deze intentieverklaring is mijns inziens slechts één stap naar nauwere samenwerking die zeker kan én zal worden gevolgd door anderen. De grensoverschrijdende samenwerking die vandaag is overeengekomen, zal een startpunt zijn voor toekomstig gezamenlijk gecoördineerde activiteiten en het verwerven van financiering door derden op Europees niveau.”

“Onze provincie zet zich in voor het stimuleren van innovatie en grensverleggend onderzoek in alle sectoren om de economische kracht en vitaliteit van de regio te ondersteunen. Door samen te werken met onze buren in Nedersaksen, kunnen we de positie van de gezamenlijke regio als wereldleider op het gebied van technologisch onderzoek en ontwikkeling versterken, in het bijzonder als het gaat om hyperloopontwikkeling”, aldus IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde voor Economische Zaken en Financiën van de provincie Groningen.

Copyright foto: Hogeschool Emden/Leer