Groningse delegatie naar Zweden en Finland in kader van innovatie

Een delegatie van de provincie, gemeente Groningen, kennisinstellingen en bedrijven is op 15 mei afgereisd naar Zweden voor een zogeheten innovatiemissie, waarna ook Finland werd bezocht. Het doel van de reis naar beide landen is om kennis te delen, inspiratie op te doen en de samenwerking te verkennen rond de thema’s energie, duurzame mobiliteit, onderwijs en innovatie. De reis duurde tot en met 21 mei. Namens de provincie namen de gedeputeerden Fleur Gräper-van Koolwijk en Melissa van Hoorn deel aan de missie.

Zweden

De delegatie van bijna 50 personen vertrok op 15 mei vanaf Groningen Airport Eelde naar het Zweedse Göteborg. Gedeputeerde Gräper heeft daar een toelichting gegeven op de Groningse visie en aanpak van duurzame mobiliteit, waarna en bezoek gebracht werd aan de haven en een fabriek van Volvo. In Stockholm ging de afvaardiging langs diverse energieprojecten en gaf gedeputeerde Van Hoorn op de Nederlandse ambassade een presentatie over de rol van waterstof bij ons toekomstige energiesysteem. In Noord-Zweden stond er een bezoek gepland aan Hybrit, een groene staalfabriek, en de technische universiteit van Lulea.

Finland

Vanaf donderdag 19 mei heeft de delegatie Finland aangedaan. In Vaasa is een bezoek gebracht aan de Finse energiehub centraal, waarbij verschillende bedrijven (waaronder Wärtsilä) werden bekeken. Het bezoek stond in het teken van waterstof, grote batterijfabrieken, energieopslag en elektrisch vliegen. Ook liet de delegatie zich bijpraten over specifieke programma’s, waarbij werkgevers hun werknemers helpen bij het verkrijgen van de juiste competenties, om de ambities op gebied van energie waar te kunnen maken. In Helsinki werd onder meer nog een bezoek gebracht aan de universiteit en de Nederlandse ambassade.

Twee innovatiemissies

De innovatiemissie is georganiseerd door de provincie en gemeente Groningen en is de eerste van twee die plaatsvindt. Eind oktober staat er een innovatiemissie naar Noorwegen en Denemarken gepland. De Scandinavische landen zijn ver in hun kennis en ervaring als het gaat om energie, waterstof en duurzame mobiliteit. Thema’s waar de provincie Groningen volop werk van wil maken de komende jaren. Met beide missies hoopt de organisatie om naast kennisuitwisseling ook netwerken op te bouwen die voor Groningen interessant zijn.

Deelnemers

Behalve de provincie en gemeente Groningen waren onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, New Energy Coalition, Groningen Seaports, Groningen Airport Eelde, Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Economic Board Groningen, Gasunie, Enexis, Holthausen, het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz vertegenwoordigd tijdens de reis.