Grote subsidie voor proeftuin Transport en Mobiliteit in Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen krijgt samen met de Hanzehogeschool, Noorderpoort en 18 regionale partners een grote subsidie van NWO en TKI Dinalog voor starten van een proeftuin voor transport en mobiliteit. Het krijgt de naam SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) en focust zich op open logistieke en mobiliteitsnetwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan. SMiLES wordt een onderdeel van Hive.Mobility dat op 5 juli in Groningen is geopend. De proeftuin is een van de acht landelijk toegewezen projecten voor transport en mobiliteit. Het exacte subsidiebedrag wordt later door NWO bekend gemaakt.

In de proeftuin wordt nieuwe kennis ontwikkeld en worden concepten getoetst en gevalideerd in een publiek-private samenwerking. De Noordelijke regio biedt met steden, ommelanden en eilanden een unieke omgeving om dit gezamenlijk op te pakken. We bestuderen de rol van nieuwe technologie, gedragsaspecten, ethische normen en juridische kaders en ontwikkelen verdien- en organisatiemodellen binnen deelnetwerken. Een interdisciplinair onderzoeksteam met 16 onderzoekers uit 7 faculteiten van de RUG en onderzoekers van de Hanzehogeschool zullen gezamenlijk de schouders zetten onder deze vraagstukken.

De betrokken organisaties naast de onderwijsinstellingen zijn: Provincie Groningen, Gemeente Groningen, KPN, Wagenborg, Arriva, Qbuzz, OV Bureau Groningen Drenthe, Bidfood, Groningen Bereikbaar, Haven Lauwersoog, Horus View and Explore, Koopman Logistics Group, New Energy Coalition Foundation, New Generation Shipyards, Vinturas, , Suikerunie, Natuur & Milieu en 5Groningen.

Naast onderzoek en conceptontwikkeling zal er in de proeftuin ook veel aandacht zijn voor het opleiden van jong talent. Studenten uit MBO, HBO en WO werken gezamenlijk aan het oplossen van vraagstukken. Via Hive.Mobility zal kennis ook breder worden gedeeld.