Hive.Mobility in speciale Campus Groningen Krant

Eind 2021 kwam de speciale Campus Groningen uitgave van de Groninger Ondernemers Courant uit. In deze papieren editie lees je meer over de ontwikkelingen, samenwerkingen en innovaties van Campus Groningen. De speciale uitgave verscheen als insert in de reguliere Groninger Ondernemers Courant en viel bij 10.000 adressen op de mat. Onderzoekers en ondernemers vertellen je over hun werk en innovaties in thema’s waar de Campus in excelleert. Ook Ilse Mensink (Hive.Mobility), Irene Amsing (Campus Groningen) en Wilko Huyink (Groningen Bereikbaar) werden voor deze speciale editie geïnterviewd over de stappen die hun organisaties gezamenlijk zetten voor een bereikbare, duurzame en innovatieve Campus Groningen. Lees hieronder het interview of download de volledige Campus Groningen krant.

Campus Groningen is een plek waar ontmoetingen leiden tot nieuwe samenwerkingen en innovaties. De komende jaren wordt Campus Groningen steeds meer een plek waar studenten en medewerkers kunnen verblijven, ontmoeten en inspiratie op kunnen doen. Samen met Hive.Mobility, Groningen Bereikbaar en haar partners zet Campus Groningen zich de komende jaren in om grote stappen te zetten in duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen ten behoeve van een gastvrije, bereikbare en toekomstbestendige Campus.

Irene Amsing, programmamanager Campusservices en Mobiliteit: “Voor het behoud en de ontwikkeling van een duurzame campus waar studenten en ondernemers graag willen verblijven, moeten we nu iets ondernemen. Dat betekent dat we de duurzame mobiliteitstransitie in gang moeten zetten. Een duurzame mobiliteitstransitie begint bij het vinden van een nieuwe balans tussen een toenemende mobiliteitsvraag en steeds schaarser wordende ruimte. Op deze manier werken we samen aan een groene Campus waar de mobiliteitsoplossingen van de toekomst aanwezig zijn.” Amsing: “Samen met onze partners van Campus Groningen, Hive.Mobility en Groningen Bereikbaar hebben we de wensen, belangen en ambities gebundeld in een gezamenlijke actieagenda. In deze actieagenda staat het gemeenschappelijke belang centraal: een duurzame en gezonde doorontwikkeling van Campus Groningen. Vanuit deze actieagenda is niet alleen gekeken naar de ambities op lokaal- en regionaal niveau, maar zijn ook de ambities op nationaal en internationaal niveau meegenomen. Duurzame, gezonde en innovatieve vormen van mobiliteit staan hierin uiteraard centraal.’’

Ilse Mensink (programmamanager Hive.Mobility): “Als innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit werken we binnen Hive.Mobility samen aan de mobiliteit van de toekomst. Resultaat bereiken we door het bundelen van onze krachten. Dit doen we binnen Hive.Mobility met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers. Dit sluit goed aan op de ambities van Campus Groningen om op een innovatieve manier de Campus toekomstbestendig te maken.” Amsing: “Een project waar we gezamenlijk in optrekken is Smart Mobility. Dit gaat over het slim toepassen van informatie- en communicatietechnologieën en data om grip te krijgen op de mobiliteitsstromen en sturing te kunnen geven aan de mobiliteitsstromen. De onlangs geplaatste FlowCubes, intelligente verkeerssensoren, dragen hieraan bij.’’

Mensink: “We zien de Campus als een proeftuin voor oplossingen. Een van de dingen die we op de Campus gaan realiseren is een Living Lab. In dit innovatiecentrum gaan we testen, simuleren, onderzoeken en concreet toepassen. Zo komt er bij dit lab een testbaan waarop zelfrijdende auto’s getest worden. Ook komt er in het gebouw een ‘garage van de toekomst’. Met vrachtwagens op waterstof en autonome auto’s en nieuwe manieren om ons te transporteren, komen ook nieuwe vormen van onderhoud. Studenten van bijvoorbeeld Noorderpoort kunnen straks in deze garage zichzelf de nieuwe technieken eigen maken. Ook zijn we aan het experimenteren met pakketbezorging via drones en het gebruik van waterstof binnen mobiliteit. Ondernemers zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en langs te komen in dit innovatiecentrum, grote kans dat we namelijk iets voor elkaar kunnen betekenen!” Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar, is het met Amsing en Mensink eens en voegt toe: “Omdat er zoveel partners betrokken zijn in dit project, kunnen we alleen maar slagen als we met z’n allen samenwerken en de krachten bundelen. Alleen dan zorgen we voor een bereikbare campus, die ook duurzamer, gezonder en veiliger is!”

Wil je de volledige Campus Groningen krant lezen? Download deze dan via de website van Campus Groningen.