Hive.Mobility partner van het Nederlands Forum voor Smart Shipping

Recent is Hive.Mobility als partner toegetreden tot SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping. SMASH! brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren​ en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken. Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan​ de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk​ te kunnen laten doen.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Dat gebeurt nu erg versnipperd. ​Door op nationale schaal samen te werken kunnen regionale initiatieven verbonden worden, en een groter bereik genereren. Ook is het makkelijker om internationaal verbindingen te leggen. SMASH! brengt op grote schaal marktpartijen, overheden en kennisinstellingen samen om dat te doen.

Smart shipping sluit naadloos aan bij het thema ‘Autonoom Vervoer’ dat op de innovatieagenda van Hive.Mobility staat, maar ook bij het verduurzamen van de scheepvaart naar zero-emissie. Hive.Mobility’s founding partner provincie Groningen werkt bijvoorbeeld al samen met projectpartners Marinminds en Groningen Seaports aan smart shipping-onderwerpen. Als partner van SMASH! kan Hive.Mobility onder andere als eerste meepraten over project-ideeën en die ook zelf aandragen, meedenken en adviseren over passend beleid ten aanzien van standaarden en regelgeving en invloed uitoefenen op de invulling van de roadmap voor smart shipping, waarin ontwikkelprioriteiten worden aangegeven.