Hive.Mobility-partners halen subsidie binnen voor innovatieproject stadslogistiek

Hive.Mobility-partners gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en OV-bureau Groningen Drenthe hebben samen met Dropper en talrijke internationale partners een subsidie van de EU binnengehaald voor het project ULaaDS (Urban Logistics As An on-Demand Service).

On-demand stedelijk logistiek

ULaaDS wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie dat werkgelegenheid, groei en innovatie wil bevorderen. Het project start in september 2020 en is gericht op de toekomstige stedelijke logistiek.

De leefbaarheid in steden staat onder druk door steeds verder toenemend vrachtverkeer. Vanuit de gemeente Groningen zijn we een visie voor onze stadslogistiek in 2025 aan het ontwikkelen. Innovatie is hierbij onontbeerlijk. ULaaDS helpt ons om dit te borgen in beleid“, zegt Sjouke van der Vlugt van de gemeente Groningen.

De manier waarop goederen de stad in en uit gaan, moet de komende jaren drastisch veranderen

Vanuit de RUG is een interdisciplinair onderzoeksteam betrokken dat het vraagstuk van meerdere kanten bekijkt. Zo stelt Paul Buijs (Universitair Docent binnen de vakgroep Operations) dat we “pas aan de start staan van een grote transitie. De manier waarop goederen de stad in en uit gaan, moet de komende jaren drastisch veranderen om te voldoen aan alle duurzaamheidsambities. Stadslogistiek gaat nog meer draaien om on-demand delivery. Ik wil weten hoe logistieke bedrijven en winkeliers dit samen slim kunnen organiseren.

Als planoloog is Universitair Docent Ward Rauws vooral op zoek naar hoe overheden de transitie kunnen begeleiden: “Technologisch is er veel mogelijk, maar hoe pakt dat uit voor de stad en haar bewoners? Willen we wel 24/7 bezorgbusjes in de straten? Ik ga onderzoeken hoe overheden publieke belangen kunnen borgen terwijl ze ook ruimte laten voor innovaties die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.” 

Pilots

Groningen is, naast Mechelen en Bremen, pilotstad en voert daarin twee pilots uit die rond september 2021 starten.

1. Het opzetten van een deelplatform voor bakfietsen en lichte elektrische vrachtvoertuigen.

2. Toevoegen van logistiek (bijv. pakketkluizen) aan de vervoersknooppunten – ‘Hubs’ – van het OV-bureau.

Thijs Davids van Dropper: “Consumenten bestellen steeds meer online en verwachten dat hun bestelling eenvoudig en snel geleverd worden. Tegelijkertijd zijn steeds meer steden bezig met een Zero-Emissie beleid. Dit zet het logistieke stadsvervoer onder druk. Samen zoeken we naar nieuwe concrete oplossingen.

Kijk hier voor meer informatie over dit project.