Mobility Challenge: Campus Groningen en Hive.Mobility werken samen met TripService

Afgelopen jaar konden startups zich aanmelden voor Startup in Residence Noord-Nederland. Dit is een programma waarmee de overheid startups de ruimte geeft om innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke challenges te bedenken. Samen met Hive.Mobility diende Campus Groningen een challenge in onder de noemer Campus Mobility. Hoe staat het nu met deze challenge? We spraken met Irene Amsing, community coordinator van Campus Groningen.

Mobility Challenge

Binnen het Startup in Residence-programma zoeken meer dan 13 partners uit Friesland, Groningen en Drenthe naar oplossingen voor een breed scala aan uitdagingen. Van het verzamelen en/of het recyclen van de plastic soep in de Eemshaven tot aan ouderbetrokkenheid bij schoolontwikkeling. Samen met Hive.Mobility heeft Campus Groningen een ‘Mobility Challenge’ ingediend om het mobiliteitsvraagstuk op Campus Groningen een stap verder te brengen. Het vraagstuk dat destijds werd ingediend was: “Ontwikkel een systeem dat bewustwording in (verantwoord) reisgedrag vergroot en mensen stimuleert een verantwoorde mobiliteitskeuze te maken.

Innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen

Beide organisaties vinden het belangrijk om innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen te bedenken en te realiseren voor de campus community. Irene vertelt: “Hive.Mobility is een partij die op het gebied van mobiliteit bezig is met dezelfde uitdagingen en het campusterrein goed kent. We zoeken vanuit Campus Groningen graag de samenwerking op om innovatie te bewerkstelligen en Campus Groningen te laten fungeren als proeftuin voor innovatieve oplossingen.

TripService

Eind december is startup TripService geselecteerd om met de Mobility Challenge aan de slag te gaan. TripService liet in hun pitch merken dat zij op maat gemaakte oplossingen konden ontwikkelen voor het Campusterrein. “Wat zij lieten zien voldeed nog niet volledig aan onze verwachtingen, maar gaf ons wel hoop dat zij een passende oplossing konden ontwikkelen. Zo gaven zij aan dat zij door middel van dataverzameling en informatievoorziening het stukje bewustwording en sturing op duurzaam reisgedrag kunnen bewerkstelligen. Dat vonden we heel interessant! Daarnaast lieten zij blijken dat zij de challenge op de campus net zo’n leuke uitdaging vonden als wij, ook om hun eigen product verder te ontwikkelen“, zegt Irene.

Uitdagingen

Met de gedeelde kennis en expertise op het gebied van mobiliteit gaan Campus Groningen en Hive.Mobility TripService begeleiden. TripService heeft al veel ervaring, maar vooral op het gebied van evenementen waar veelal bezoekers incidenteel heen gaan. Vragen die de komende maanden centraal staan, zijn: Hoe maken we het systeem van TripService interessant voor de dagelijkse campusbezoeker? Wat triggert de campusbezoeker om het systeem te gebruiken? Irene: “Dat is een belangrijke gezamenlijke uitdaging. Idealiter zoeken we in dit traject ook de samenwerking met de binnenstad, zodat dit systeem ook de verbinding met de binnenstad optimaal ondersteunt.

Het Startup in Residence-programma duurt zes maanden. Irene: “Ik hoop dat we na deze zes maanden kunnen stellen dat we een oplossing hebben gevonden dat passend is voor het mobiliteitsvraagstuk op Campus Groningen, en deze oplossing het liefst al in de praktijk hebben getest. TripService heeft al veel ervaring en dat biedt veel mogelijkheden. De uitdaging vanuit onze kant is om focus aan te brengen en te zoeken naar datgene wat écht van waarde is voor de dagelijkse campusbezoeker.” Campus Groningen hoopt met het systeem van TripService meer zicht te krijgen op data en cijfers ten behoeve van continue monitoring en onderzoek. “Als we meer inzicht hebben op de mobiliteitsstromen op de Campus, dan kunnen we hier ook beter op inspelen.