Newcom onderzoekt duurzame mobiliteit in het noorden voor Mobisitie

In het kader van het project Mobisitie heeft onderzoeksbureau Newcom recent onderzoek uitgevoerd naar woon-werkverkeer en duurzame mobiliteit in de noordelijke regio’s van Nederland. Voor de mobiliteitsmonitor van 2024 ondervraagde Newcom in januari voor de derde keer sinds 2020 een groep Nederlanders over dit onderwerp. Zij bevraagden in totaal 6.035 respondenten, die een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder vertegenwoordigen. Voor Mobisitie leverden zij een rapport op waar de focus op mobiliteit in het Noorden werd gelegd, met 641 respondenten afkomstig uit de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Auto als primair vervoersmiddel

Het onderzoek benadrukt de aanhoudende dominantie van auto’s als het primaire vervoersmiddel, maar wijst ook op aanzienlijke potentie voor alternatieven. Volgens het onderzoek gebruikt 63% van de forenzen in het Noorden de auto voor hun dagelijkse reizen. Een kwart van deze automobilisten staat open voor het overwegen van andere vervoerswijzen. De kans op overstap naar een ander vervoersmiddel is in stedelijk gebied groter dan in niet-stedelijk gebied.

Het onderzoek categoriseert forenzen in drie groepen: “Kansrijken” (25%), “Twijfelaars” (27%) en “Onbereikbaren” (48%). Kansrijken zien en overwegen alternatieven voor autoverkeer. Twijfelaars herkennen alternatieven, maar overwegen deze zelden of nooit, terwijl Onbereikbaren geen alternatieven zien en ook niet overwegen.

De potentie van deelvervoer en ov

De bekendheid en het gebruik van deelvervoer zit in Noord-Nederland in de lift. Gemak en gehechtheid aan eigen bezit blijven de grootste obstakels voor het omarmen van deelvervoer. Voor de Kansrijken zijn factoren zoals kostenbesparing, flexibiliteit en snelheid belangrijke triggers om deelvervoer te gebruiken.

Respondenten noemen kosten, reistijd, gemak en afstand tot de halte als de grootste barrières voor het gebruik van het openbaar vervoer. Vooral in niet-stedelijke gebieden is de afstand tot de halte een belangrijke barrière. Ondanks deze uitdagingen bieden deelvervoer en openbaar vervoer aanzienlijke potentie als alternatieven voor de auto, zowel in stedelijke als niet-stedelijke gebieden.

Mobisitie

De onderzoekers van het project Mobisitie beogen de bevindingen uit de mobiliteitsmonitor te integreren in het Beleidskeuze Support Systeem (BKSS) dat zij voor de drie deelnemende gemeentes opleveren.

Bekijk de infographic voor meer gedetailleerde inzichten en cijfers uit het onderzoek.