Nieuw Hive Magazine gepubliceerd

Hive.Mobility heeft een nieuwe, derde editie van het Hive Magazine gepubliceerd. Dit keer is het thema ‘Talent voor de toekomst’. Voor nieuwe innovaties op het gebied van smart mobility, waterstofmobiliteit, autonoom vervoer en digitalisering zijn mensen met actuele kennis en de juiste competenties hard nodig.

Hoe laat je het onderwijs en de beroepspraktijk beter op elkaar aansluiten in het licht van toekomstige innovatieve oplossingen? Hoe enthousiasmeer je mensen op jonge leeftijd voor dit vakgebied? Hoe kunnen we als regio geschikte mensen verleiden? En op welke wijze trek je als werkgever jonge talenten die de transitie aanjagen en vormgeven aan én behoud je die?

Het nieuwe magazine biedt een deep-dive in thema’s als employer branding, talentontwikkeling en de samenwerking tussen praktijk en onderwijs. Lezers worden geïnspireerd om gezamenlijk nieuwe, innovatieve stappen te zetten en samen te werken aan het aantrekken en opleiden van talent voor de toekomst.

Wil jij meer weten over de toekomst van mobiliteit en hoe we samen kunnen werken aan talentontwikkeling? Lees dan nu het magazine!