Nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten Groningen en Drenthe staan aan

Op vrijdag 18 juni lanceerde Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen samen met de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe de nieuwe intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI). Deze slimme verkeerslichten zien, door middel van apps, wat voor en hoeveel verkeer eraan komt en passen zich hierop aan. De iVRI’s zijn officieel ‘aangezet’ tijdens een digitaal evenement. Wethouder van de gemeente Groningen, Philip Broeksma en Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar, fietsten met een speciale app door het groene licht van de verkeerslichten op de kruising Damsterdiep en de Europaweg.

In Groningen en Drenthe wordt fors geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden om voorbereid te zijn op de toekomst. Daarnaast doet de regio Groningen-Assen mee met het nationale Talking Traffic-programma, waarin het beter benutten van de bestaande infrastructuur centraal staat. Daarin werken Groningen en Drenthe samen met andere regio’s in Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én het bedrijfsleven. “Innovaties zijn belangrijk want ze bieden ons nieuwe keuzes en mogelijkheden voor zorgeloze mobiliteit. En daarnaast zorgen ze ervoor dat we met z’n allen het mobiliteitssysteem en de samenleving slimmer organiseren. Deze intelligente verkeerslichten zijn hier een mooi voorbeeld van”, aldus gedeputeerde van de provincie Groningen Fleur Gräper-Van Koolwijk.

Voordelen van de iVRI

De verkeerslichten communiceren met voertuigen door middel van apps en passen zo de groentijden van de lichten aan, zodat er zo min mogelijk gestopt hoeft te worden. “Maar er kan straks bijvoorbeeld ook de keuze worden gemaakt om zwaar vrachtverkeer langer groen licht te geven. Dat voorkomt niet alleen veel remmen en optrekken en dus vertraging, maar beperkt ook de CO2-uitstoot en draagt bij aan de verkeersveiligheid en een betere luchtkwaliteit“, vertelt Edwin Papjes, projectmanager bij Groningen Bereikbaar. Ook voor fietsers zijn apps beschikbaar, ze kunnen op die manier vaker en sneller groen licht krijgen. “Slimme mobiliteit wordt steeds meer onderdeel van de manier waarop we ons verplaatsen“, zegt wethouder Broeksma. “Met de mobiliteitsvisie van de gemeente zetten we in op de mogelijkheden van slimme en duurzame mobiliteit voor bereikbaarheid en leefbaarheid. De iVRI biedt kansen voor een veilige en efficiënte verkeersafwikkeling. Met deze oplevering zetten we de eerste stap naar deze toekomst.

Vijftien nieuwe verkeerslichten

Van deze iVRI’s staan er vijf op de westelijke ringweg, zeven rondom de Europaweg, één op de kruising Hoendiep-Diamantlaan in Groningen en twee op de N372 bij Roden en Peize. De komende jaren worden er meer verkeerslichten omgezet naar deze nieuwe vorm.

Samen verder bouwen

Dat de nieuwe verkeerslichten in gebruik zijn genomen, betekent niet dat het project ‘af’ is. “Het fundament ligt er“, aldus Edwin Papjes. “Nu moet het huis nog gebouwd worden en zijn we op zoek naar medebouwers. De intelligente verkeerslichten werken en er zijn apps voor weggebruikers. Als meer mensen de apps gaan gebruiken, kunnen we steeds beter zien hoe de slimme verkeerslichten omgaan met alle data.” Fietsers kunnen gebruikmaken van de apps RingRing en Schwung. Voor automobilisten communiceert de app Flitsmeister met de nieuwe verkeerslichten. Zo kunnen ze zien hoe lang het verkeerslicht op rood/groen blijft en wanneer het wisselt van kleur.

Veiligheid en privacy

Er worden dus voortdurend gegevens uitgewisseld. Daarbij is erg goed gekeken naar de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers. “Het slimme verkeerslicht gebruikt alleen informatie over het aantal voertuigen op een bepaalde plek met een bepaalde snelheid“, benadrukt Papjes. “Het hoeft niet te weten wie je bent.

Talking Traffic

iVRI is onderdeel van het landelijke programma Talking Traffic dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geïnitieerd is. “Dit past binnen de bereikbaarheidsdoelstellingen van de regio“, aldus Betty de Boer, directeur Regio Groningen-Assen. “Zo zijn we samen steeds slimmer en groener onderweg.