Nieuws

Energieke kick-off Kennistafel Bereikbaarheid Landelijk Gebied

In samenwerking met Hive-partner Rijksuniversiteit Groningen heeft Hive.Mobility op 2 februari een kennistafel georganiseerd op het thema Bereikbaarheid van het Landelijk Gebied, in het bijzonder aangaande Noord-Nederland. Met elkaar is een gezamenlijke aanpak verkend voor het verder brengen van het thema.

Pilot Intelligent Toegangsbeleid Logistiek in Groningen van start

De gemeente Groningen wil de bevoorrading van de binnenstad slimmer en efficiënter regelen, door gebruik te maken van slim toegangsbeleid voor vrachtwagens. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente vrachtwagens toegang verlenen tot bepaalde locaties, voor bepaalde doelgroepen en op bepaalde tijden.

Bus bij ingang Zernike Campus Groningen.

Meer inzicht in mobiliteit Campus Groningen door data

Campus Groningen verzamelt en onderzoekt steeds meer data. Een specifiek type data betreft de mobiliteitsdata, in het bijzonder de verkeersdata op Zernike Campus. Data-analist Emanuela Avagyan van Campus Groningen laat zien hoe deze data de Campus kunnen helpen om in de toekomst bereikbaar te blijven.

Hive.Mobility publiceert nieuwe Hive Magazine

Hive.Mobility heeft het tweede digitale Hive Magazine gepubliceerd. Dit magazine heeft als thema ‘Connect the Future’. Onder andere Rico Bakker, Jan Harmen Akkerman (TanQyou), Wander Jager (Rijksuniversiteit Groningen) en Edwin Bussem (KPN) bieden lezers inspiratie op het gebied van innovatie, samenwerking en de toekomst van mobiliteit.

Ben jij onze nieuwe stagiair Communicatie?

Als stagiair Communicatie vergroot je de zichtbaarheid van Hive.Mobility en zorg je ervoor dat Hive samen met haar partners (inter)nationaal op de kaart gezet wordt als koploper op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Je creëert content, zowel in tekst als in beeld, voor onze online communicatiekanalen, ondersteunt de branding van Hive.Mobility en helpt …

HIVE LIVE 2022 in teken van innovatie en verbinden

De tweede editie van het HIVE LIVE-event is op donderdag 17 november succesvol verlopen. HIVE LIVE is een inspirerend, jaarlijks terugkerend netwerkevenement rondom slimme en duurzame mobiliteit. Dit jaar stond het event in teken van kennisdeling rondom inspirerende projecten en het leggen van nieuwe connecties.

Hive.Mobility gasthoofdredacteur vakblad Verkeerskunde

In het kader van het Nationaal Verkeerskundecongres 2022 is Ilse Mensink, directeur Hive.Mobility, gasthoofdredacteur van het dossier 'Mobiliteit van de toekomst' in het recent uitgebrachte vakblad Verkeerskunde.

Samen met het werkveld toekomstige drone-experts opleiden

Noorderpoort is in september in samenwerking met OmniDrones Academy gestart met het klaarstomen van een groep studenten van mbo-opleiding Technicus Engineering tot drone-experts.

Vijf vragen aan… Owen Callahan, onderzoeker gebruikerspercepties van de hyperloop

Owen Callahan, masterstudent omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed voor het European Hyperloop Center onderzoek naar de gebruikerspercepties van de hyperloop. We stelden hem vijf vragen over zijn onderzoek en bevindingen.