Nieuws

Newcom onderzoekt duurzame mobiliteit in het noorden voor Mobisitie

In het kader van het project Mobisitie heeft onderzoeksbureau Newcom recent onderzoek uitgevoerd naar woon-werkverkeer en duurzame mobiliteit in de noordelijke regio's van Nederland. Voor Mobisitie leverden zij een rapport op van de mobiliteitsmonitor waar de focus op mobiliteit in het Noorden werd gelegd, met respondenten afkomstig uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Keynote: hoe technologie de mobiliteit radicaal verandert en vernieuwt

Technologische veranderingen vormen een cruciaal onderdeel van de transitie naar een duurzame mobiliteit. Carlo van de Weijer deelt zijn visie over hoe technologie de mobiliteit radicaal verandert. Hij besprak de opkomst van autonoom rijden, duurzaam vliegen en de unieke kansen die deze innovaties bieden voor Noord-Nederland.

Netcongestie verhelpen: de bijdrage van elektrische bussen

De congestie van het elektriciteitsnet belemmert de transitie naar zero-emissie openbaar vervoer in Nederland. Michel van de Mark en Herman Pieter Ubbens vertellen hoe overheden, Qbuzz en Enexis samen aan innovatieve oplossingen werken in Noord-Nederland.

Studentenbijeenkomst Mobisitie: Samenwerking en Inspiratie

Op dinsdag 23 april organiseerde de Hanze een bijeenkomst voor alle studenten die dit semester betrokken zijn bij opdrachten binnen het project Mobisitie. Tijdens de bijeenkomst presenteerden vijf studentengroepen de opdracht waar zij aan werken en de  voorlopige resultaten hiervan.

Busstop(t): studenten buigen zich over vraagstuk verkeersarmoede kleine gemeenten

Vervoersarmoede is een groot, en helaas nog steeds groeiend probleem in de gemeente Ooststellingwerf. Een groep 2de-jaars studenten van de opleiding Communicatie en Multimedia is de afgelopen maanden actief bezig geweest met het ontwikkelen van een oplossing: een interactieve kaart van Ooststellingwerf die door actie van de gebruiker de impact van zijn/haar keuzes weergeeft.

Studententeam SMiLES presenteert bevindingen interfacultaire groepsopdracht aan Provincie Groningen

In het kader van SMiLES verdiepte een diverse groep RUG-studenten zich de afgelopen maanden in de vraag hoe deelmobiliteit kan voorzien in de transportbehoeften van de bewoners in het landelijk gebied van de provincie Groningen. Dit project, dat duurzame transportoplossingen in de regio onderzoekt, slaagde in het afronden van de interfacultaire groepsopdracht "Shared Mobility in Rural Groningen".

Gemeente Ooststellingwerf brengt autogebruik inwoners in kaart in kader van Mobisitie

Onder leiding van de Hanzehogeschool Groningen wordt van 2023 tot en met 2025 het project Mobisitie uitgevoerd. In het kader hiervan heeft de gemeente middels een panelonderzoek in kaart gebracht hoe belangrijk de auto is voor haar inwoners en wat schonere, aantrekkelijke alternatieven kunnen zijn.

Samen duurzamer aan de horeca leveren

Kunnen voedselleveranciers de krachten bundelen en bestellingen aan de horeca op een efficiëntere en duurzamere manier leveren? En hoe moeten ze straks omgaan met de zero-emissiezones? Ilke Bakir en Marjolein Aerts van de Rijksuniversiteit Groningen doen er onderzoek naar.

Autodelen: wat trekt je over de streep?

Om welke redenen zouden mensen een auto willen delen met hun buren in plaats van in hun eigen auto te rijden? Promovenda Michelle Lohmeyer van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe mensen over autodelen denken en wat hun ervaringen zijn. En is het eigenlijk wel duurzamer?