Nieuws

Mensen wachten op bus bij bushalte.

Blog: Hoe kan ik mijn CO2-voetafdruk verkleinen door slimme mobiliteit te gebruiken?

Bewust zijn van de impact die we als samenleving hebben op het milieu is toch vanzelfsprekend? Nou, de meesten van jullie denken van wel, maar in werkelijkheid zijn we te weinig geïnformeerd door gemeenten om te weten wat goed en fout is in ons reisgedrag! Hier is een overzicht van de voortgang van slimme mobiliteit en vervoer in Nederland en andere internationale steden. Er is een verandering in de communicatie nodig...

Paneldiscussie: de kansen en uitdagingen van deelmobiliteit

Deelmobiliteit kan een belangrijke rol spelen in de mobiliteitstransitie, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen en vraagstukken met zich mee. Tijdens het HIVE MIND-event gingen verschillende sprekers, afkomstig uit de markt, overheid en wetenschap met elkaar in gesprek.

Prototype hyperloop op terrein EnTranCe.

European Hyperloop Center in gesprek met HUSA Logistics over tijdelijke locatie hyperloop testbaan in Veendam

Na de toekenning eind 2021 van 15 miljoen euro vanuit de Europese Commissie is er vaart gekomen in de ontwikkeling van het testcentrum voor de hyperloop in Groningen. In Meerstad, vlakbij de stad Groningen is in 2019 een locatie aangewezen voor de bouw van dit testcentrum. Het European Hyperloop Center (EHC) werkt samen met de …

BAM treedt toe tot innovatiecentrum Hive.Mobility

BAM Infra Nederland en Hive.Mobility hebben een overeenkomst getekend, waarmee BAM Infra als strategische partner toetreedt tot het netwerk van Hive.Mobility.

Campus Groningen en partners zetten schouders onder mobiliteit met Actieagenda Smart Mobility Campus 2022-2030

Eén blik op de Ringweg Zuid van Groningen de afgelopen jaren en je realiseert je hoe belangrijk goede bereikbaarheid en mobiliteit zijn. Ook voor Campus Groningen is het een uitdaging om slimme, duurzame én gezonde mobiliteit te stimuleren, want er komen steeds meer bezoekers naar de Campus. Daarom hebben Campus Groningen, Groningen Bereikbaar, Hive.Mobility, Rijksuniversiteit …

ATO: Automatic Train Operations. Foto van voorkant autonome trein.

Nieuwe test met automatisch bestuurde trein

Komende zomer start een nieuwe proef met een automatisch bestuurde trein. De NS, Arriva en ProRail gaan hier samen tests voor uitvoeren tussen het Hoofdstation van Groningen en opstelterrein De Vork bij Haren. De tests bestaan uit het op afstand besturen van een trein vanuit een zogeheten ‘Remote Operations Center’ via een 5G-verbinding. Van afstand In verschillende stappen wordt getest of …

Vijf vragen aan… Carine Joosse en Chris Dijksterhuis (Hanzehogeschool Groningen)

Elke maand stellen wij 5 vragen aan één van onze partners. Lees hieronder wat ze precies doen, hoe belangrijk mobiliteit en innovatie voor hen is en hoe zij de toekomst van mobiliteit zien. Wij stelden 5 vragen aan Carine Joosse, Dean Institute of Life Science & Technology van Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van het bestuurlijk …

Verkenning duurzame deelmobiliteit Noord-Nederland

Duurzame deelmobiliteit kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van verschillende mobiliteitsvraagstukken. In potentie kan deelmobiliteit bijdragen aan uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke inrichting van steden en bijvoorbeeld CO2-reductie. Echter, voor lang niet alle gebieden en groepen is deelmobiliteit op een laagdrempelige manier beschikbaar. Voor de Hanzehogeschool Groningen en Hive.Mobility was dit de aanleiding om gezamenlijk een verkenning te starten naar de kansen en mogelijkheden op dit onderwerp in Noord-Nederland.

Hive.Mobility in speciale Campus Groningen Krant

Eind 2021 kwam de speciale Campus Groningen uitgave van de Groninger Ondernemers Courant uit. In deze papieren editie lees je meer over de ontwikkelingen, samenwerkingen en innovaties van Campus Groningen. De speciale uitgave verscheen als insert in de reguliere Groninger Ondernemers Courant en viel bij 10.000 adressen op de mat. Onderzoekers en ondernemers vertellen je …