Nieuws

Samen met het werkveld toekomstige drone-experts opleiden

Noorderpoort is in september in samenwerking met OmniDrones Academy gestart met het klaarstomen van een groep studenten van mbo-opleiding Technicus Engineering tot drone-experts.

Vijf vragen aan… Owen Callahan, onderzoeker gebruikerspercepties van de hyperloop

Owen Callahan, masterstudent omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed voor het European Hyperloop Center onderzoek naar de gebruikerspercepties van de hyperloop. We stelden hem vijf vragen over zijn onderzoek en bevindingen.

Nationaal Verkeerskundecongres geslaagd

Dit jaar was Provincie Groningen gastheer van het Nationaal Verkeerskundecongres, met als thema 'De toekomst van mobiliteit'. Tijdens het précongres mochten wij alvast ruim 50 enthousiaste bezoekers welkom heten bij Hive.Mobility.

Groningen wil samen met Noren werk maken van uitstootvrije veerboot

Groningen gaat samen met het Noorse Kristiansand de mogelijkheden verkennen voor een uitstootvrije veerbootverbinding. Het zou de eerste commerciële uitstootvrije transportroute voor goederen en passagiers ter wereld zijn.

Duurzame stadslogistiek in de toekomst geen gegeven

Steeds meer stakeholders zien de noodzaak om de logistiek te verduurzamen. Men heeft echter uiteenlopende belangen, wensen en eisen. De zes scenario's die het ULaaDS-onderzoek oplevert, helpen keuzes die de duurzaamheid van logistiek bepalen beter te onderbouwen.

Eerste grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse organisaties voor hyperlooponderzoek en -ontwikkeling

Het ministerie van Wetenschap en Cultuur van Nedersaksen en de provincie Groningen ondertekenden op vrijdag 16 september in Emden, Duitsland, een intentieverklaring met het publiek-private Hyperloop Development Program (HDP).

Talent voor de werkplaats van de toekomst

Als één ding duidelijk werd tijdens het New Energy Forum, dan is het wel dat de energietransitie en alles eromheen mainstream wordt. Zozeer zelfs dat bedrijven in dit veld moeilijk aan voldoende personeel kunnen komen. Hoe zit dat eigenlijk bij bedrijven in de mobiliteitstransitie?

“Iedere Nederlander die nog geboren moet worden, zal alleen nog op een circuit zelf mogen rijden.”

Auke Hoekstra is een optimist. In zijn Hive Talk op het New Energy Forum, dat in het teken stond van Breaking Barriers, stelde hij dat de eerste belangrijke barrière in de mobiliteitstransitie al geslecht is.

Vijf vragen aan… Gertjan Veldkamp (BAM Infra)

Elke maand stellen wij 5 vragen aan één van onze partners. Lees hieronder wat ze precies doen, hoe belangrijk mobiliteit en innovatie voor hen is en hoe zij de toekomst van mobiliteit zien. Deze keer stelden wij 5 vragen aan Gertjan Veldkamp, Regiodirecteur bij BAM Infra Nederland.