De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Rijksuniversiteit Groningen stimuleert interdisciplinair onderzoek en faciliteert een unieke omgeving voor samenwerking tussen verschillende disciplines en innovatieprojecten met maatschappelijke partners. Zo is onder andere een innovatieagenda ‘Smart Mobility’ gemaakt, waarin de gezamenlijke onderzoeksplannen van zo’n 40 onderzoekers uit 9 faculteiten staan. De onderzoekers formuleren hiermee ook een nadrukkelijke uitnodiging aan externe partners om samen te werken in het ontwikkelen van nieuwe concepten om gezamenlijk de volgende stap naar duurzame mobiliteit van goederen en personen te zetten.

Het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitssystemen vereist niet alleen het ontwikkelen van nieuwe technologieën, maar ook het inpassen van deze technologieën in bestaande organisaties en omgevingen of het ontwikkelen van de omgeving om haar passend te maken voor nieuwe technologieën. Dit alles niet alleen binnen bestaande, maar ook toekomstige wettelijke kaders en rekening houdende met ethische normen, maar ook beperkingen en kansen op het gebied van menselijk gedrag.

Een aantal (onderzoeks)projecten waar de Rijksuniversiteit op dit gebied actief bij betrokken is, zijn SMiLES, MOCOLODO en UlaaDS.