Ontwikkelcentrum voor slimme mobiliteit heet Hive.Mobility

Het centrum in Groningen waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan de ontwikkeling van slim en groen vervoer heet Hive.Mobility. Op 5 juli 2019 werd het centrum feestelijk geopend. In het centrum wordt samengewerkt aan een veilige en goed bereikbare omgeving. Dit kan volgens de initiatiefnemers alleen door samenwerken en bundeling van krachten.

Innovatieagenda

De initiatiefnemers van Hive.Mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd waarin kennisontwikkeling en –toepassing centraal staan:

  1. slimme (stads)logistiek;
  2. open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals hubs en Mobility as a Service, MaaS);
  3. verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur;
  4. autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  5. Smart Networks (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

Samenwerking 

In Hive.Mobility werken organisaties samen aan slimme en innovatieve mobiliteit voor inwoners van stad en regio. Het centrum bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. Daarnaast biedt het studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. Verder willen ze samen participeren in nationale en internationale innovatieprogramma’s. Het centrum moet een duurzame wijze bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio.

Partners

Hive.Mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en inmiddels negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, robotTUNER, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe). Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen ook een bijdrage geleverd.