Uitwisseling tussen logistieke partijen, bundeling van bezorgingen en het delen van opslag- en transportcapaciteit bieden kansen voor een efficiëntere en duurzamere logistiek en mobiliteit.

Een voorbeeld hiervan is het Physical Internet (PI). Dit is een toekomstvisie op geheel open en verbonden logistieke netwerken, waarbij fysieke, digitale, operationele en financiële verbondenheid centraal staan. Maar ook Hubs en MaaS-initiatieven horen hierbij. Ons doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling en het testen van deelconcepten in open en verbonden netwerken voor delen van infrastructuur, middelen, informatie, risico’s, taken etc.

Drinkwater op hub centrum Leek.
Open en verbonden netwerken

Hoofdthema

In open en verbonden logistieke netwerken kunnen taken, middelen, data, ruimte en verantwoordelijkheden gedeeld worden voor een efficiëntere keten. Zo kan een vervoerder ongebruikte vrachtwagens beschikbaar stellen, een openbaarvervoerbedrijf kan toegang bieden tot zijn passagiershubs voor goederenoverdracht of risico’s kunnen worden gedeeld tussen bedrijven om een ​​waterstoffaciliteit op te zetten.

Foto hub met fietsenstalling, bushalte en bus.
Open en verbonden netwerken

De toekomst van

Of het nu gaat om het vervoer van vracht, of het openbaar vervoer in nieuwe innovatieve en duurzame vormen. In de toekomst zal het vervoer van vracht en mensen steeds meer gebruik gaan maken van open en verbonden netwerken om effectiever efficiëntere en duurzamere mobiliteit en logistiek mogelijk te maken. Hiervoor is het belangrijk om betere methodieken voor delen in transport van goederen en passagiers te ontwikkelen en verder in te zetten op het ontwikkelen van concepten als “Mobility as a shared service” en “Hubs”. Daarnaast willen we weten of er nieuwe verdien-, organisatie-en governancemodellen denkbaar zijn voor deze nieuwe vormen van vervoer. Maar ook wat de rol van technologie, ethiek, gedrag, recht en vertrouwen is met betrekking tot deze concepten. Met de komst van 5G is het interessant om te bekijken hoe het netwerk ingezet kan worden in open en verbonden mobiliteits- en logistieke netwerken.

Logo SMILES.
Open en verbonden netwerken

Subsidies

Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability -SMiLES-

SMiLES is een ‘living lab’ waarin we de noordelijke regio gebruiken als testcentrum voor de kansen van logistieke deelsystemen. Tegelijkertijd proberen we te begrijpen welke barrières er zijn en hoe we ze kunnen aanpakken. Samen met zeven faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het Noorderpoort en enkele van de belangrijkste publieke en private partners uit de regio bekijken we zo de economische, technische, juridische, ethische en psychologische kansen en barrières van verschillende logistieke deelsystemen. We willen dat het living lab een plek is waar wetenschap, praktijk en opleiding samen komen om samen te werken aan een duurzame toekomst.

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de topsector Logistiek.