Hive.Mobility is het innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier werken we samen aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.

Resultaat bereiken we door het bundelen van onze krachten. Dit doen we binnen Hive.Mobility met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, ondernemers en non-profit organisaties. Samen werken we aan de mobiliteit van de toekomst. 

De partners  bedenken oplossingen voor de regio vanuit de gedachte dat deze vervolgens breed in Nederland en Europa toegepast kunnen worden. Denk hierbij aan door waterstof aangedreven busvervoer, initiatieven voor autonoom vervoer met alle vervoermiddelen, cargobikes en drones, het convenant duurzame stadslogistiek en samenwerking in logistieke netwerken.

Samen werken aan

De toekomst van mobiliteit

Hive.Mobility bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. We bieden bedrijven, overheidsinstellingen, studenten en onderzoekers de mogelijkheid om samen slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. We zetten ons in voor het versterken en zichtbaar maken van de noordelijke regio als koploper op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en logistiek.

Door te verbinden, te versterken en aan te jagen zetten we met Hive.Mobility een belangrijke stap in de transitie naar een duurzamere, inclusieve en slimmere mobiliteit van goederen en personen. 

Organisatie

Bestuurlijk Overleg

Carine Joosse

dean Instituut Life Science & Technology, directeur Kenniscentrum BioBased Economy en Centrum Talent en Leren, Hanzehogeschool Groningen


Jos Arts

hoogleraar Milieu- en Infrastructuur Planning, Rijksuniversiteit Groningen


Marchel Arling

directeur techniekopleidingen, Noorderpoort


Alfred Kazemier

directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, stadsontwikkeling, gemeente Groningen


Bas Krijgsheld

domeinleider Beleid, provincie Groningen

Programmaorganisatie

Jasper van der Velde

directeur Hive.Mobility


Caroline Nauta

projectondersteuner Hive.Mobility


Alexandra Blikman & Linn Fidder

communicatieadviseurs Hive.Mobility