Paneldiscussie: toekomst én uitdagingen van autonoom vervoer

Autonoom vervoer is eigenlijk gewoon een verkapte manier van bezuinigen. Aan de hand van dit soort scherpe stellingen discussieerden vijf panelleden met expertise binnen verschillende vervoersmodaliteiten tijdens het New Energy Forum over de toekomst van autonoom vervoer. Wat zijn de grootste uitdagingen? En is het hele concept überhaupt wel levensvatbaar?

Autonoom vervoer: (g)een glansrijke toekomst?

Noord-Nederland is Europees koploper wat betreft testen met autonoom vervoer: er wordt zowel op de weg, op het spoor, in de lucht als op het water getest. Het idee erachter is dat de ontwikkeling kan worden versneld door zoveel mogelijk ervaring op te doen. Autonome voertuigen bieden – in ieder geval op papier – veel voordelen, maar de uitdagingen zijn ook legio.

Onder leiding van Frans Hamstra van regionaal samenwerkingsverband voor autonoom vervoer @North gingen Jorrit Kuipers (robotTUNER), Egbert Swierts (Stichting DroneHub GAE), Henk Zwetsloot (Groningen Seaports), Yvonne Dubben (Arriva) en Patrick Potgraven (Rijkswaterstaat) op 24 juni jl. met elkaar in debat. Een impressie aan de hand van enkele besproken stellingen.

‘Verkapte manier van bezuinigen’

Hamstra trapt af met een vlijmscherpe stelling: autonoom vervoer is een verkapte manier van bezuinigen doordat het banen wegneemt. Zwetsloot werpt daar tegenin dat het in de scheepsvaart vaak lastig is om bemanning te vinden, autonoom vervoer is dan een plus. Arriva, zo benadrukt Dubben, heeft hele andere doelen dan bezuinigen: “Punctualiteit, duurzaamheid, grotere capaciteit omdat er meer treinen op het spoor kunnen en ontsluiting van rurale gebieden waar nu geen openbaar vervoer is.” Kuipers en Swierts benadrukken tot slot dat autonoom vervoer ook vooral maatschappelijke doelen kan dienen, zoals het autoloos maken van binnensteden en het vervoer van medicamenten en organen door drones.

‘Men zit er niet op te wachten’

Het lawaai van onder meer drones en de ongevallen met zelfrijdende auto’s, zo luidt de stelling, maken duidelijk dat reizigers en omwonenden helemaal niet op autonome voertuigen zitten te wachten. De panelleden zijn het erover eens: je moet alle betrokkenen meenemen en communicatie is key. Als dat juist wordt aangepakt, dan hebben mensen er helemaal geen moeite mee – zo bleek bijvoorbeeld uit proeven met treinen zonder machinist en uit de zelfrijdende shuttle die tussen het nieuwe ziekenhuis in Scheemda en de dichtstbijzijnde bushalte rijdt. Potgraven verwacht daarbij dat goederenvervoer sneller stappen kan zetten omdat eventuele ongelukken met goederen minder impact hebben: “Een mensenleven is onbetaalbaar, aan een container schoenen hangt gewoon een prijskaartje.

‘Er is geen businessmodel voor autonoom vervoer’

Door te verwijzen naar arbeidsintensieve shuttles, pods en drones werpt Hamstra de stelling op dat er geen businessmodel is voor autonoom vervoer. Een rondje langs de panelleden leert dat bij alle modaliteiten wel een sluitend businessmodel is te bedenken. Al helemaal wanneer breder wordt gekeken dan alleen het financiële aspect en er ook maatschappelijke belangen worden meegenomen, denk aan de door drones vervoerde medicamenten en organen. Potgraven: “Sowieso heb je een businesscase voor al het werk dat dangerous, dirty en dull is, aangezien je liever niemand dat wil laten doen.

‘Noord-Nederland moet wachten met innoveren’

Stelling: het noorden is nu druk bezig met autonoom vervoer, maar moet wachten met innoveren tot de rest van Nederland bij is en vanaf dat punt doorinnoveren, want alleen lukt het niet. Dubben vat de heersende mening onder de panelleden treffend samen: “Zeker niet, we hebben hier alle ingrediënten om stappen te zetten: volop ruimte, slimme mensen én alle modaliteiten, waaronder binnenkort zelfs de hyperloop. We moeten doorgaan en daarmee het pad effenen voor de rest van Nederland.

Kijk hieronder de gehele paneldiscussie over Autonoom Vervoer terug.

Over het New Energy Forum

Op donderdag 24 juni 2021 vond een nieuw, jaarlijks terugkerend festival over energietransitie en duurzame mobiliteit plaats: het New Energy Forum. Tijdens dit hybride festival nam dagvoorzitter Diederik Jekel de bezoekers en kijkers mee in de slimme, nieuwe wereld van energie en mobiliteit. Het festival is een initiatief van Hive.Mobility, EnTranCe Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen en New Energy Coalition en is opgezet om bezoekers de laatste ontwikkelingen te laten zien, kennis te delen en inspiratie te bieden. Alle programmaonderdelen van dit jaar zijn terug te kijken via www.newenergyforum.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage vanuit het EU-project ART-Forum (Interreg).