Partners Hive.Mobility bundelen krachten in nieuw COVID-19-onderzoek

Hoe richten we onze mobiliteit het beste in tijdens en ook na de coronacrisis? Hoe houden we daarbij rekening met duurzaamheid, veiligheid en inclusiviteit? Om die vragen te kunnen beantwoorden, bundelen Hive.Mobility-partners Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Groningen samen met een groot aantal andere universiteiten en instellingen hun krachten. Zij doen gezamenlijk onderzoek naar de impact van de COVID-19-crisis op ons mobiliteitssysteem.

Impact coronacrisis

De COVID-19-crisis leidt tot grote uitdagingen voor ons mobiliteitssysteem. Voor de crisis nam de filedruk steeds verder toe en was het OV tijdens de spits overvol. Tijdens de lockdown daalde de verkeersdrukte abrupt, maar we zien deze tijdens versoepeling van maatregelen alweer toenemen. Daarnaast is het reisgedrag veranderd: reizigers kiezen uit angst voor besmetting wellicht liever voor de auto of fiets dan voor het OV.  

Mobiliteitsbeleid

Om bereikbaarheid tijdens, maar ook na, de coronacrisis te waarborgen, is er een gecoördineerd pakket van maatregelen nodig. Dit pakket moet leiden tot de juiste mix van vervoermiddelkeuze, tijdstipkeuze en ritonderdrukking (bijv. thuiswerken). Het onderzoek kijkt daarom naar het effect van de coronacrisis op het reisgedrag en de prestaties van het (openbaar)vervoerssysteem. Daarnaast worden er duurzame, veilige en inclusieve aanbevelingen gedaan voor het mobiliteitsbeleid tijdens en na de coronacrisis.

“Meer weten over mobiliteitsgedrag van mensen en wat hun gedrag beïnvloedt, is cruciaal om duurzame mobiliteit te stimuleren.”

Reisgedrag

De rijksuniversiteit Groningen zal zich met name richten op het effect van COVID-19 op het gedrag van reizigers.

Leonie Vrieling, postdoc-onderzoeker: “Meer weten over mobiliteitsgedrag van mensen en wat hun gedrag beïnvloedt, is cruciaal om duurzame mobiliteit te stimuleren.”

Data

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, worden er verschillende databronnen gebruikt en gecombineerd. Zo zal ook gemeente Groningen data delen over verkeersbewegingen in de stad.

“Door in dit project meerdere databronnen én theorie en praktijk aan elkaar te verknopen, kunnen we het potentieel van (mobiliteits)data optimaal benutten en tot nieuwe inzichten komen”, aldus Terry Albronda van gemeente Groningen.

Denk mee

De Rijksuniversiteit zoekt verschillende mogelijkheden voor dataverzameling, met name voor het meten van de effecten van thuiswerken. Is dit onderzoek voor jou als werkgever interessant en denk je graag mee over de opzet en uitvoering ervan? Meld je dan aan voor een online sessie die Rijksuniversiteit Groningen samen met Hive.Mobility organiseert in november. Aanmelden kan via info@hivemobility.nl

Kijk hier voor meer informatie over dit project.