Alle projecten
Autonoom vervoer

Autonoom (pakket)vervoer Vesting Bourtange

De provincie Groningen start in 2021 een pilot waarmee in de vesting Bourtange testen worden uitgevoerd op het gebied van autonoom (pakket)vervoer. Bourtange is een oud vestingdorp in de provincie Groningen. De vesting bestaat uit smalle straatjes en bruggetjes en is geliefd onder toeristen. Aangezien de vesting zo mooi afgebakend is, is het een goede locatie om een aantal vraagstukken omtrent autonoom (pakket)vervoer te onderzoeken. Bij autonoom vervoer gaat het erom dat een voertuig zonder een bestuurder reist.

Luchtfoto Bourtange.

Vraagstukken

Een aantal vragen staat centraal binnen dit project. Kan autonoom vervoer een rol spelen in het verhogen van de leefbaarheid in de vesting door het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen van pakketvervoerders? En kan de combinatie van pakketvervoer met personenvervoer (bijvoorbeeld toeristen die moeilijk ter been zijn) bijdragen aan goede businesscases voor de daadwerkelijke implementatie van autonoom vervoer? Ook interessant is het om te bekijken hoe een autonoom voertuig zich houdt op de kasseien en smalle bruggen.

Eerste en tweede fase

De eerste fase van de pilot ziet enkel op pakketvervoer. Pakketten worden afgegeven bij het informatiecentrum van Bourtange, waarna deze met een autonome pakketrobot naar het centrum van de vesting worden gebracht en afgeleverd worden op het huisadres van bewoners. In fase twee zal gewerkt worden met een groter autonoom voertuig, waarbij het de bedoeling is zowel pakketten als personen vanaf het informatiecentrum de vesting in te vervoeren.