Alle projecten
Autonoom vervoer

Autonoom Vliegen

Provincie Groningen is het langjarige programma "Autonoom Vliegen" gestart, wat in samenwerking met Drone Delivery Services BV en DroneHub Noord-Nederland wordt uitgevoerd. Het uiteindelijke doel van de provincie Groningen is om toe te werken naar volledig autonoom vliegen voor goederen en personen. Groningen Airport Eelde, Zernike Campus Groningen en de Eemshaven vormen de basis voor de fieldlab Autonoom Vliegen, waar testen, demo's en doorontwikkeling van dronetechnieken plaatsvinden.

Delivery Drone Medical.

Medical Delivery

Voor dit programma is gekozen voor een eerste project met Medical Delivery als thema. Uit onderzoek van DroneHub Noord-Nederland is namelijk gebleken dat het draagvlak voor de inzet van (delivery) drones vele malen groter is wanneer de vlucht maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld wanneer het om een medische toepassing gaat.

Drones kunnen goed ingezet worden om snel, vraagafhankelijk en zonder verplaatsing van personen high value of high impact medische producten te vervoeren. Beeld je bijvoorbeeld eens in hoe drones hadden kunnen bijdragen tijdens de coronacrisis. Ook los van de coronacrisis is dit al van grote meerwaarde, bijvoorbeeld voor meer afgelegen locaties in het aardbevingsgebied of voor de Waddeneilanden. Denk daarbij aan het vervoeren van bloedzakken, verschillende soorten medicatie, AED’s, testkits e.d. Het coronavirus maakt de bewustwording om dit type toepassing uit te rollen nog eens extra interessant en relevant.

Toewerken naar autonoom vliegen

De weg naar volledig autonoom vliegen voor goederen en personen zal de nodige uitdagingen kennen, zoals acceptatie bij bewoners en medewerkers, de wet- en regelgeving aangaande autonoom vliegen en niet te vergeten de robuustheid, betrouwbaarheid en intelligentie van dergelijke systemen.
Het verantwoord en in kleine, veilige stappen uitvoeren van het plan en het steeds borgen van de stappen is essentieel voor dit project. Zo kan steeds stap voor stap opgeschaald worden naar grotere drones, langere afstanden en zwaardere pakketten.

Testen

In 2020 en 2021 zijn, als eerste stap, een serie live-demonstraties georganiseerd. In samenwerking met Hive.Mobility vonden deze o.a. plaats op de Zernike Campus Groningen. Deze demonstraties worden gezien als een eerste kennismaking en ter bevordering van de bewustwording van toekomstige stakeholders en de maatschappij in zijn geheel. In 2022 en daarna staan het doorontwikkelen van de delivery drone en het vliegen van langere afstanden en buiten zicht van de piloot centraal. Ook worden er verschillende aan- en aflevermogelijkheden getest met een box, kluis en/of lier. Daarnaast volgde er in 2023 een operationele drone op waterstof. In 2024 is het streven om een drone operabel te hebben die een zwaardere vracht kan vervoeren. Een control room en aanmeld- of activatieportal maken daarnaast deel uit van de testomgeving.

Onderwijs

Binnen de fieldlabs voor autonoom vervoer, speelt aansluiting met onderwijs- en kennisinstellingen een grote rol. Zo werken zowel Noorderpoort als OmniDrones Academy aan een opleiding voor toekomstige drone-experts.

Over de vijf fieldlabs voor autonoom vervoer

Weg, lucht, spoor, water en buis (‘hyperloop’): in Noord-Nederland krijgen alle modaliteiten een eigen fieldlab voor autonoom vervoer. De regio wordt daardoor de eerste echte hub voor autonoom vervoer in Europa. Autonoom vervoer moet onder meer zorgen voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van zowel stedelijk als landelijk gebied en zorgt zowel voor vermindering van de uitstoot als van het brandstofverbruik.

Het doel van de fieldlabs is dat via testen en opschalen wordt toegewerkt naar zowel certificering als brede inzet van autonoom vervoer in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden er ook opleidingen en onderzoek aan de fieldlabs gekoppeld om de kennis duurzaam te borgen en door te geven en om voldoende talent te ontwikkelen.

De fieldlabs zijn praktijkgerichte testlocaties, waar verschillende partijen (overheden, bedrijven en kennisinstellingen) samen ontwikkelen, kennis uitwisselen en testen. Er komen in ieder geval fieldlabs bij het nieuwe Hive Mobility Center op de Zernike Campus in Groningen (weg, lucht en algemene zaken), op Groningen Airport Eelde (lucht), de Eemshaven (water) en het spoortraject tussen Buitenpost en opstelterrein De Vork (spoor). Later wordt het European Hyperloop Center bij Meerstad (buis) toegevoegd als fieldlab. Daarbij vindt er ook uitwisseling plaats tussen de fieldlabs en kunnen de modaliteiten ook testen en ontwikkelen op elkaars fieldlab. Er is bijvoorbeeld al gereden op de airstrip van de airport en met drones gevlogen op Zernike en in de Eemshaven.

De inzet van een NPG-subsidie heeft deze verschillende fieldlabs mede mogelijk gemaakt.