Alle projecten
Smart Networks

Testen veiligheidssystemen van autonoom vervoer

De kwaliteit van safety-systems van autonome transportmiddelen is een belangrijk onderwerp bij de keuze voor leveranciers en voor het verkrijgen van toestemming om te experimenteren. Voor het verkrijgen van ontheffing heeft robotTUNER een door de RDW goedgekeurde methodiek ontwikkeld voor Hazard and Risk Analysis HARA. Hierbij wordt een volledige analyse uitgevoerd van het voertuig en de route waarop deze ingezet wordt.

Afbeelding testen veiligheidssystemen software autonoom vervoer.

Dit is de basis van de huidige ontheffingen voor autonoom vervoer en werkt naast de weg eigenlijk min of meer hetzelfde voor de andere modaliteiten (lucht, spoor en water). 

Om een volgende stap te kunnen zetten van ontheffingen naar opschaling en bredere inzet van autonoom vervoer, zijn een aantal ontwikkelingen belangrijk. Certificering van voertuigen is er daar één van. Ook de techniek van autonome voertuigen moet stappen zetten om zich echt zelf te kunnen redden in complexere situaties en met hogere snelheden. Vanaf 2020 werkt de provincie Groningen daarom samen met onder meer Horus en 5Groningen aan een uitgebreide test met verschillende systemen van objectclassificatie. Dit is een essentiële stap. Met de huidige techniek zien autonome voertuigen alles in hun sensoren nog als ‘een object’ zonder daar specifieke kenmerken aan te verbinden. Door het classificeren van deze objecten kunnen die kenmerken er wel per object aan verbonden worden en kan het autonome voertuig vervolgens ook veel beter inschatten hoe het moet reageren. Er zijn inmiddels meerdere systemen hiervoor op de markt. In dit project testen we de beste systemen, zodat we de meest geschikte voor onze situaties kunnen bepalen en die vervolgens kunnen verbeteren.