Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Deel’N: Deelmobiliteit in Noord-Nederland

Om de mobiliteit in landelijke gebieden te verbeteren werken de provincies Groningen, Drenthe en Friesland samen in het project Deel'N. In dit project worden duurzame en toegankelijke deelmobiliteitsoplossingen ontwikkeld die voldoen aan de behoeften van bewoners en de negatieve impact van autogebruik verminderen. Deel'N streeft naar een verhoogde bewustwording en het creëren van maatschappelijke en economische kansen voor deelmobiliteit. Dit met het uiteindelijke doel de brede welvaart en de bereikbaarheid van deelmobiliteit in het landelijk gebied te vergroten.

In het landelijk gebied staan gemeenschappen voor de uitdaging van beperkte transportopties, wat de mobiliteit van bewoners belemmert. Het ontbreken van frequente openbaar vervoersverbindingen en lange afstanden naar voorzieningen leidt tot afhankelijkheid van privéauto’s. Dit is niet duurzaam en beperkt de mobiliteit van niet-autobezitters. Ook kan dit resulteren in sociaal isolement, verminderde toegang tot werkgelegenheid en alledaagse voorzieningen, en milieuproblemen door overmatig autogebruik. Het vinden van betaalbare, toegankelijke en duurzame oplossingen voor deelmobiliteit in het landelijk gebied kan een belangrijke bijdrage leveren om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren en de negatieve effecten op het milieu te verminderen.

Samen Deel’N

De drie noordelijke provincies werken in dit project samen om deelmobiliteit in het landelijk gebied op te starten of uit te breiden. Daarvoor is het van belang te ontdekken onder welke voorwaarden en voor wie deelmobiliteit een bruikbare en aantrekkelijke mogelijkheid is. Het landelijk gebied lijkt veel potentie te hebben, maar de uitdaging blijft om deelmobiliteitsdiensten vorm te geven en onder de aandacht te brengen. Dit project heeft tot doel de kennis en het netwerk op te bouwen om deze uitdaging aan te gaan.

Dit project volgt een iteratieve aanpak. Bewoners, bezoekers en bedrijven in het landelijk gebied zullen input geven over wat voor hen zou werken. Op basis hiervan worden ‘usecases’ gedefinieerd. Vervolgens worden in samenwerking met verschillende partners deelmobiliteitsdiensten en businesscases ontwikkeld die hierbij ansluiten. Hierna zal door middel van pilots worden getest wat wel en niet werkt. Deel’N staat open voor diverse vormen van deelmobiliteit en richt zich op onder andere:

  • Commerciële businesscases voor deelmobiliteitsproducten.
  • Benaderingen om gemeenschappen te helpen in hun eigen omgeving (deel)mobiliteit te organiseren.
  • Diensten en voorzieningen die vanuit overheden opgezet zullen moeten worden.

Het overkoepelende doel is om de brede welvaart in het landelijk gebied te bevorderen door de bereikbaarheid te verbeteren via deelmobiliteit.

Doelstellingen

Dit project is gereed wanneer deelmobiliteit een maatschappelijk succes en een volwaardige transportmogelijkheid in het landelijk gebied is. Hierbij zijn ook een aantal subdoelen nodig:

  • Het stimuleren van de vraag naar deelmobiliteit: automobilisten moeten bewust worden van het gegeven dat een deelauto goedkoper is bij 7.500-10.000 km per jaar en middels een communicatiecampagne zowel bekend worden met deelmobiliteit als deelmobiliteit begrijpen.
  • Het stimuleren van aanbieders van deelmobiliteit: maatschappelijke en economische businesscases zijn nodig om deelmobiliteit beschikbaar, betaalbaar, begrijpelijk, bruikbaar en betrouwbaar te maken.