Alle projecten
Autonoom vervoer

European Hyperloop Center

Het European Hyperloop Center (EHC), van ontwikkelaar Hardt Hyperloop uit Delft, vestigt zich in Groningen. Hyperloop is een transportsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van een luchtdrukbuis, waardoor mensen en goederen getransporteerd worden. De techniek hiervan is vergelijkbaar met buizenpost.

Hardt Hyperloop bij prototype hyperloopbuis.

Het is de bedoeling dat het testcentrum voor deze nieuwe vorm van transport wordt gebouwd ten noorden van het Slochterdiep, boven de wijk Meerstad. In het najaar van 2020 moet de bouw voor het centrum van start gaan; in 2022 moet het klaar zijn.

Innovatie

De hyperloop sluit aan bij de ambities van onze regio op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Het hyperloopcentrum past goed bij de nauwe samenwerking aan de ontwikkeling van slimme en groene vormen van verkeer en vervoer in Groningen door bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

De hyperloop is een transporttechnologie die sneller en energiezuiniger is dan het vliegtuig en de hogesnelheidstrein. Onderzoek in het nieuwe Europees Hyperloop Center moet uitwijzen in hoeverre de hyperloop een realistisch alternatief kan zijn voor korte-afstandsvluchten. De komende maanden gebruiken de provincie, de gemeente en Hardt Hyperloop om de bouw van het centrum goed voor te bereiden.