Alle projecten

FastTrack: Europees samenwerkingsproject mobiliteitsoplossingen

Met een groot aantal Europese regio's werkt Groningen samen in het project FastTrack. Dit is een zogenaamde 'Coordination and Support Action' binnen het Europese Horizon-programma en richt zich op steden als klimaatbestendige verbonden multimodale knooppunten voor slimme en schone mobiliteit. Er wordt gezocht naar nieuwe benaderingen voor het demonstreren en testen van innovatieve mobiliteitsoplossingen. FastTrack biedt een uitgelezen mogelijkheid om het ecosysteem van Hive.Mobility via haar founding partner gemeente Groningen te presenteren aan andere innovatieve regio’s in Europa.

Overzicht met deelnemende Europese steden in het project FastTrack.

Focus

De focus van het project is om de kennisdeling en replicatie van innovatieve, beproefde stedelijke en landelijke mobiliteitsoplossingen te versnellen (fast-track) en te stroomlijnen. Eigen ambities van regio’s kunnen versneld worden met behulp van kennis en ervaring uit andere innovatieve regio’s. De deelnemende regio’s halen en brengen kennis en kunde, om uiteindelijk sneller tot brede Europese uitrol van innovatieve mobiliteitsoplossingen te komen.

European Innovation Community

Binnen dit project is een ‘Innovation Community’ gevormd, waarbinnen men elkaar helpt met het realiseren van projecten. Deze ondersteunende diensten voor kennisontwikkeling zullen binnen het project aan en door ten minste 20 lokale Europese autoriteiten worden geboden, inclusief gebieden die snelle economische en sociale veranderingen doormaken.

FastTrack werkt vanuit vier thematische clusters die elk worden aangestuurd door een ambassadeur stad. Naast het cluster ‘Urban logistics and clean fuels’ (Stockholm) en het cluster ‘New mobility services and active travel’ (Antwerpen), zijn dat de clusters ‘Public Transport’ (Budapest) en ‘Multimodal traffic management’ (Bologna). De Groningse opgaven zijn over deze clusters verdeeld en behelzen bijvoorbeeld het instellen van een zero emissie-zone, het doorontwikkelen van stedelijke hubs met deeldiensten en logistieke voorzieningen en het versterken van de link tussen beleidsambities en multimodale monitoring.

Terry Albronda, beleidsontwikkelaar Slimme Mobiliteit bij de gemeente Groningen vertelt: “Met de keuze voor Groningen als associate partner in het FastTrack-project is nogmaals bevestigd dat we als regio thuishoren bij de ‘European Innovation Community’. Door uitwisseling van kennis en expertise binnen dit netwerk worden we in de gelegenheid gesteld onze mobiliteitsambities versneld te implementeren.

Looptijd

Op 11 maart 2021 heeft de kick-off van het project plaatsgevonden met alle betrokken regio’s. Momenteel worden de concrete opgaven die opgepakt gaan worden, uitgewerkt. Het project loopt van 2021 tot en met 2023.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen dit project? Volg FastTrack op Twitter @FastTrackMobi.