Alle projecten
Autonoom vervoer

Hive Mobility Center

Op Zernike Campus Groningen komt het Hive Mobility Center. Hier gaan Hive.Mobility en haar partners op een gezamenlijke locatie mobiliteitsinnovaties ontwikkelen, versterken en promoten.

Het Hive Mobility Center wordt een plek waar professionals hun kennis en toepassingen delen en doorontwikkelen, studenten onderzoek doen of worden opgeleid en medewerkers zich laten bij- of omscholen. Het innovatiecentrum wordt ook toegankelijk voor publiek, zowel voor professionals als inwoners, zodat iedereen kan zien en ervaren wat in onze regio gebeurt op het gebied van slimme en groene mobiliteit.

Het Hive Mobility Center zorgt voor een boost aan de transitie naar duurzame en slimme mobiliteit van goederen en personen en aan Hive.Mobility als toonaangevend netwerk hiervoor. Een gezamenlijke eigen fysieke plek, dichtbij een aantal locaties met nauwe verbondenheid, zoals EnTranCe, is hiervoor de nog ontbrekende schakel. Deze fysieke locatie zorgt voor duurzame borging en bundeling van inhoudelijke kennis, proceskennis, partijen, studenten en publiek.

Hive.Mobility en haar partners werken momenteel aan de conceptuitwerking en realisatie van het Hive Mobility Center. Het center zal modulair worden opgebouwd, waardoor makkelijk met behoefte kan worden meegegroeid. Hou onze nieuwspagina in de gaten voor de laatste updates.

Impressie Hive Mobility Center: combinatie Urban Climate Architects en Benthem Crouwel.