Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Hubs

De provincies Groningen en Drenthe, OV-bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe werken samen met een groot aantal partijen binnen het hubs-programma. Dit is een initiatief om de hubs in de regio nog aantrekkelijker te maken en van meerwaarde te laten zijn middels ontwikkeltrajecten. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel en waar je op een prettige manier even kunt wachten.

Foto hub met fietsenstalling, bushalte en bus.

Toekomst

De mobiliteit in Groningen en Drenthe verandert de komende jaren flink. In de toekomst zal steeds meer ‘passend’ vervoer worden gevraagd en aangeboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de (deel)auto, (deel)fiets, taxi en/of bus. Reizen gebeurt alleen of met meerdere personen en kan gecombineerd worden met afhaalpunten voor bijvoorbeeld pakketjes of boodschappen.

Reist men nu nog vaak rechtstreeks; in de toekomst zal dit meer via overstaplocaties gaan waar men overstapt tussen de ‘passende’ vervoersmiddelen. Deze overstap wordt dus essentieel om reizigers goed te bedienen. Een hub moet een aantrekkelijke, plezierige en praktische plek zijn, waar je graag langs reist en die de ‘emotionele kosten’ van wachten en overstappen minimaliseert.

Faciliteiten van hubs

Extra voorzieningen maken de hub tot een aangename plek. Een hub is niet zomaar een knooppunt. De nadruk ligt op beleving: verblijfsklimaat, herkenbaarheid, informatie, tijdbesparing, positieve verrassing en integratie met de omgeving. Het is dé aangewezen plek om meerdere voorzieningen aan elkaar te koppelen. Denk hierbij aan faciliteiten voor alleen de reizigers, zoals een kiosk, watertappunt, wifi of overstapplek voor de hubtaxi. Maar denk ook aan algemene voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum, een school of een winkel. Kortom: een plek waar alles samenkomt. Een hub kan uitgroeien tot een sociaaleconomisch knooppunt van een dorp, wijk of regio.

Samenwerking

Binnen dit project wordt gezocht naar bedrijven en studenten/docenten van de kennisinstellingen die met de partners in dit project willen samenwerken om echt de ‘plus’ op hubs te realiseren. Hoe creëer je nu echt meerwaarde en wat extra’s, bovenop de standaarduitrol van de hubs als ketenknooppunten?

Meer informatie

Er zijn op dit moment meer dan 50 hubs in Groningen en Drenthe. Kijk voor meer informatie over dit project op reisviahub.nl. Interesse in een samenwerking op dit project of ideeën om een hub nog prettiger te maken? Wij horen het graag.