Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Mobiliteit op maat met Mobility as a Service-pilots

Mobility as a Service (MaaS) speelt in op de veranderende mobiliteitsbehoefte en biedt reizigers de mogelijkheid om via één app een reis op maat te plannen, te boeken en te betalen. In Nederland lopen er op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zeven MaaS-pilots. Ieder van de zeven pilots heeft een andere focus op een beleidsdoel, regio of doelgroep. Twee pilots worden uitgevoerd door Arriva.

Fietsenstalling en bushalte bij hub.

Waar reizigers vroeger vijf keer per week op dezelfde tijd in de auto of bus stapten, variëren reistijden en vervoersmiddelen nu veel meer. Iedere reiziger heeft andere voorkeuren en mobiliteitsbehoeftes die per dag kunnen variëren afhankelijk van reisdoel, tijdstip, weer, activiteiten vóór, tijdens en na de reis.

Persoonlijk reisadvies

MaaS biedt hiervoor een oplossing door alle reismogelijkheden van-deur-tot-deur in beeld te brengen en de mogelijkheid te bieden deze ook direct te boeken en te betalen. In 2021 lanceerde Arriva in het kader van de MaaS-pilots de app glimble by Arriva. Hiermee wil de vervoerder MaaS inzetten om de reiziger een compleet  en passend mobiliteitsaanbod te doen. Dit kan het OV zijn maar ook eigen vervoer of deelmobiliteit,, of een combinatie van verschillende vervoermiddelen, de zogenaamde ketenreis.  MaaS maakt reizen op maat mogelijk, zodat de reiziger optimaal in zijn behoefte wordt voorzien en op die manier zo snel, duurzaam of zorgeloos mogelijk van deur tot deur kan reizen.

Verschillende vormen van vervoer

MaaS draait om het bundelen van data van zoveel mogelijk vervoersaanbod. Die data wordt getoond in apps die de reiziger informatie bieden over alle vervoersmogelijkheden. Bijvoorbeeld: de deelfiets, -auto, -scooter, of de trein, tram, of (water)taxi. Maar ook huurconcepten of zelfs de eigen auto of fiets. En vooral ook combinaties van deze vervoersmogelijkheden.

Pilots

Arriva voert de twee MaaS-pilots uit in opdracht voor de provincie Limburg en voor de provincies Groningen-Drenthe. Voor de Limburgse opdracht ligt er ook focus op het tegemoetkomen aan de internationale reisbehoefte van reizigers. De app zal in Nederland, Duitsland en België worden gekoppeld aan verschillende mobiliteitsvormen aan weerszijden van de grens. De pilot voor opdrachtgever Groningen-Drenthe focust op kleinschalig openbaar vervoer met de hub-taxi en het doelgroepenvervoer met de wmo-taxi.