Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Mobisitie: ondersteuningssysteem voor beleidskeuzes in de duurzame mobiliteitstransitie

Onder leiding van de Hanze wordt van 2023 tot en met 2025 het project Mobisitie uitgevoerd. Binnen Mobisitie wordt op co-creatieve wijze gewerkt aan een Beleidskeuze Support System (BKSS) voor ambtenaren met vraagstukken rondom draagvlak en deelname aan een duurzame mobiliteitstransitie.

Voor plattelandsgemeenten is de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem extra uitdagend, omdat deze regio’s ook leefbaar en bereikbaar moeten blijven. Goed beleid formuleren is daarom complex, bijvoorbeeld doordat relevante informatie lastig te vinden is. Daarnaast vereist het specialistische kennis om communicatie met en participatie door inwoners te stimuleren. Uiteindelijk dient het project een digitale tool op te leveren die ambtenaren helpt door specifieke en relevante informatie te verzamelen en methoden geeft om hun inwoners met de transitie mee te laten doen.

Dit BKSS zal capaciteitsbesparing leveren door veel uitzoek- en ontwerpwerk te automatiseren, ten dienste van geselecteerde thema’s, zoals deelmobiliteit en modal shift van de auto naar de fiets. Enerzijds levert het BKSS inzichten door het organiseren en combineren van bestaande en nieuwe gegevensbronnen. Anderzijds vormen deze inzichten de basis voor het ontwerp van communicatie en participatie met inwoners. Op deze wijze wordt duurzame gedragsverandering bewerkstelligd.
Met het ontwerp van een BKSS wordt voorzien in de professionele behoefte van ambtenaren en wordt bijgedragen aan de kennis over engagementprocessen, digitalisering, communicatie, participatie én de inbedding ervan in het hbo-onderwijs.

Lees hier alle actuele nieuwsberichten over Mobisitie

Gemeente Ooststellingwerf brengt autogebruik inwoners in kaart in kader van Mobisitie
Busstop(t): studenten buigen zich over vraagstuk verkeersarmoede kleine gemeenten
Studentenbijeenkomst Mobisitie: Samenwerking en Inspiratie