Alle projecten
Open en verbonden netwerken

MOCOLODO: MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn – duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

Hive.Mobility-partners Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Groningen starten in het najaar van 2020 samen met een aantal andere kennisinstellingen, gemeenten en bedrijfspartners een onderzoek naar de impact van de COVID-19-crisis op ons mobiliteitssysteem. Het onderzoek, genaamd MOCOLODO, wordt gefinancierd door NWO-ZonNw.

Foto lege bus.

Impact COVID-19 op mobiliteit

Het project kijkt naar het effect dat de corona-lockdown heeft gehad op het reisgedrag en de prestaties van het (openbaar)vervoerssysteem. Er worden duurzame, veilige en inclusieve strategieën voor het mobiliteitssysteem ontworpen voor tijdens én na de coronacrisis.

Datagedreven onderzoek

Het onderzoek zal gekoppeld worden aan het Urban Mobility Observatory (UMO), een grootschalige multidisciplinaire data- en onderzoeksfaciliteit waar verschillende databronnen toegankelijk gemaakt worden voor onderzoek.

Samenwerkingsverband

Het tweejarige project wordt uitgevoerd door verschillende universiteiten en maatschappelijke partners:

Universiteiten: Rijksuniversiteit Groningen, VU Amsterdam (penvoerder), Universiteit Utrecht, TU Delft, Universiteit Twente.

Maatschappelijke partners: gemeente Groningen, gemeente Amsterdam, vervoerregio Amsterdam, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Almelo, Achmea, Nederlandse Spoorwegen.