Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Regionale Aanpak Laadinfra Noord

Nederland schakelt over op duurzaam vervoer: in 2050 moet al het vervoer emissieloos zijn. Door de huidige problematiek met netcongestie is het een enorme opgave om aan de laadbehoefte te voldoen. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het waarmaken van deze opgave door ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur aansluit bij de uitrol van elektrische voertuigen. In het kader van de NAL vormen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân de samenwerkingsregio RAL-Noord.

Nederland schakelt over op duurzaam vervoer: in 2050 moet al het vervoer emissieloos zijn. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2030 worden niet alleen bijna 2 miljoen elektrische auto’s op de Nederlandse wegen verwacht, maar ook elektrische vrachtwagens, bestelbusjes, scooters en mobiele werktuigen. Deze voertuigen kunnen alleen opgeladen worden met een goed dekkend laadnetwerk. Door de huidige problematiek met netcongestie is het een enorme opgave om aan deze laadbehoefte te voldoen. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het waarmaken van deze opgave door ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur aansluit bij de uitrol van elektrische voertuigen.

Samenwerkingsregio Noord

In het kader van de NAL vormen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân de samenwerkingsregio RAL-Noord. Er is afgesproken met het Rijk dat RAL-Noord de gemeenten ondersteunt bij de uitrol van laadinfrastructuur. Dit doet de RAL-Noord door het delen van kennis en vaardigheden, het helpen van gemeenten met het opstellen van een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid voor de publieke laadinfrastructuur. Deze samenwerking loopt op regionaal niveau omdat het bundelen van en afstemmen tussen het private en publieke laadnetwerk één van de grootste uitdagingen is.

Werkgroepen

Binnen de RAL-Noord is er een werkgroep samengesteld voor verschillende soorten laadpalen en verschillende doelgroepen:

 • Privaat: dit zijn de laadpalen die iedereen kan aanvragen en op zijn of haar oprit geplaatst kan krijgen.
 • Semi-publiek: dit gaat om laadpalen op privaat terrein die (tijdelijk) worden opengesteld voor andere partijen of inwoners.
 • Publiek: dit gaat om laadpalen in de publieke ruimte. Ze zijn een aanvulling op het private en semi-publieke laadnetwerk. De palen worden middels een concessie geplaatst. Hiermee wordt geprobeerd een dekkend laadnetwerk te genereren.
 • Snelladen: deze laadpalen (>24 kWh) worden vooral langs provinciale wegen geplaatst om op een snelle manier te laden.
 • Logistiek: laden voor logistiek is een grote uitdaging voor de komende jaren. Mogelijkheden zijn laden bij eigen bedrijf, laden op bedrijventerreinen en corridorladen (langs de weg). Momenteel wordt verkend hoe de logistiek zo goed mogelijk van een dekkend laadnetwerk kan worden voorzien.
 • (Land)bouw: samen met andere regio’s en het Rijk ontwikkelt RAL-Noord een ‘Aanpak Laadinfrastructuur voor Elektrisch Bouwmaterieel’.
 • Plezier- en binnenvaart: momenteel volgt de RAL-Noord hierin de landelijke ontwikkelingen.

Dekkend laadnetwerk voor alle modaliteiten in Noord-Nederland

Alle werkgroepen hebben een visie opgesteld voor de periode t/m 2030. Het verwachte resultaat is een dekkend laadnetwerk voor alle verschillende modaliteiten in Noord-Nederland, waarbij continue afstemming plaatsvindt met de netbeheerders en gemeenten. Omdat dit vakgebied een incrementeel proces is, heeft men te maken met veel innovatieve interventies, zoals bijvoorbeeld Slim Laden en het delen van netaansluitingen.

Voor 2024 zijn de volgende doelen vastgesteld:

 • Het opleveren van een plan van aanpak bedrijventerreinen (ondersteuning gemeenten en bedrijven).
 • Het realiseren van +/- 500 publieke laadpalen in Noord-Nederland.
 • Het realiseren van een dekkend netwerk van publieke laadpalen (uiterlijk eind 2025).
 • Een congres verduurzaming bouwlogistiek (laden op de bouwplaats) i.s.m. Gemeente Groningen en Bouwend Nederland.
 • Het informeren en ondersteunen van eigenaren van parkeerlocaties over de mogelijkheid om semi-publieke laadinfrastructuur aan te leggen.
 • Pilot delen netaansluitingen OV voor publieke laadinfra.