Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability (SMiLES)

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de logistieke sector in 2030 een CO2-reductie van 49% heeft gerealiseerd. Om dit te bereiken heeft de sector een aantal plannen aangedragen zoals de intensivering van de emissieloze stadslogistiek, distributiehubs aan stadsranden, efficiënte inzet en vergroening van voertuigen bijvoorbeeld door te elektrificeren of over te stappen op duurzame brandstoffen zoals waterstof.

Een manier om de milieueffecten van logistiek te verminderen en tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is door over te stappen naar een systeem waarbij middelen, informatie en verantwoordelijkheden worden gedeeld. 

In SMiLES stellen we de oprichting van een ‘living lab’ voor waarin we de Noordelijke regio gebruiken als testcentrum voor de kansen van logistieke deelsystemen. Tegelijkertijd proberen we te begrijpen welke barrières er zijn hoe we ze kunnen aanpakken. We doen dit door de krachten te bundelen van zeven faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen die elk een unieke expertise inbrengen. Samen met enkele van de belangrijkste publieke en private partners uit de regio bekijken we zo de economische, technische, juridische, ethische, psychologische en praktische kansen en barrières van verschillende logistieke deelsystemen. We koppelen praktische aan wetenschappelijke casussen om zo tot nieuwe kennis te komen die direct kan landen in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat de snelle verandering in de sector meteen vertaald kan worden in het onderwijs en zo de koppeling tussen opleiding en werk optimaal is, willen we dat het living lab ook een plek is waar wetenschap, praktijk en opleiding samen komt in verschillende leeromgevingen.

Kijk voor meer informatie op de website van SMiLES.

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de topsector Logistiek.