Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Smart Mobility Campus 2030

Hive.mobility start samen met Groningen Bereikbaar en Campus Groningen een verkennend onderzoek naar de toekomst van mobiliteit op de Zernike Campus Groningen. De partijen willen graag weten hoe de ideale Zernike Campus er op het gebied van slimme mobiliteit in 2030 uitziet en wat de stappen zijn die genomen moeten worden om dit ideaalbeeld te bereiken.

Onder de noemer ‘Smart Mobility Campus 2030’ gaat de Student Advies Commissie Groningen (SAC) aan de slag om dit toekomstbeeld en de route daarnaartoe in kaart te brengen. De Zernike Campus Groningen is een proeftuin voor innovatie op allerlei gebieden. De huidige coronamaatregelen geven nieuwe inzichten op het gebied van mobiliteit en bieden kansen om sneller stappen te zetten naar de Campus van de toekomst. Om deze reden wordt dit verkennend onderzoek gestart naar hoe de Zernike Campus ook in de toekomst op het gebied van mobiliteit een innovatieve, bereikbare en gastvrije campus kan zijn.

De SAC gaat onder andere kijken naar de huidige sterke en zwakke kanten van dit gebied als het gaat om (duurzame) mobiliteit, het toekomstbeeld in 2030 en de route hiernaartoe. Hiervoor gaat de SAC in gesprek met betrokken partijen en experts. Op basis van de onderzoeksresultaten zal een gevisualiseerde tijdlijn geschetst worden met concrete maatregelen op het gebied van ‘smart and sustainable mobility’.

Nieuwe en innovatieve oplossingen

In Groningen en op de Zernike Campus wordt al langer gewerkt aan slimme en duurzame mobiliteit. Dit om bijvoorbeeld grote studentenstromen en autogebruik tijdens drukke momenten te ontmoedigen. Zo zegt directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar: “Zernike als proeftuin biedt ook mogelijkheden voor nieuwe en innovatieve oplossingen, zodat mensen slimmer van deur tot deur kunnen reizen. Denk bijvoorbeeld aan concepten als deelfietsen of het ‘Gronings rooster’, voor een optimale spreiding in het OV en in het verkeer.”
Al deze nieuwe oplossingen zouden een bijdrage kunnen leveren aan de Smart Mobility Campus 2030.