Alle projecten
Open en verbonden netwerken

Smart Mobility Campus 2030

Hive.Mobility heeft samen met Groningen Bereikbaar en Campus Groningen een verkennend onderzoek gedaan naar de toekomst van mobiliteit op de Zernike Campus Groningen. De partijen wilden graag weten hoe de ideale Zernike Campus er op het gebied van slimme mobiliteit in 2030 uitziet en wat de stappen zijn die genomen moeten worden om dit ideaalbeeld te bereiken.

Bus bij ingang Zernike Campus Groningen.

Onder de noemer ‘Smart Mobility Campus 2030’ is de Student Advies Commissie Groningen (SAC) aan de slag gegaan om dit toekomstbeeld en de route daarnaartoe in kaart te brengen. De Zernike Campus Groningen is een proeftuin voor innovatie op allerlei gebieden. De coronamaatregelen hebben nieuwe inzichten gegeven op het gebied van mobiliteit en bieden kansen om sneller stappen te zetten naar de Campus van de toekomst. Om deze reden is dit verkennend onderzoek gestart naar hoe de Zernike Campus ook in de toekomst op het gebied van mobiliteit een innovatieve, bereikbare en gastvrije campus kan zijn.

De SAC heeft onder andere gekeken naar de huidige sterke en zwakke kanten van dit gebied als het gaat om (duurzame) mobiliteit, het toekomstbeeld in 2030 en de route hiernaartoe. Hiervoor is de SAC in gesprek gegaan met betrokken partijen en experts. Op basis van de onderzoeksresultaten is een gevisualiseerde tijdlijn geschetst met concrete maatregelen op het gebied van ‘smart and sustainable mobility’.

De belangrijkste conclusies van het eindrapport van SAC zijn hier te lezen.

Wegwijzer op Zernike Campus Groningen.

Nieuwe en innovatieve oplossingen

In Groningen en op de Zernike Campus wordt al langer gewerkt aan slimme en duurzame mobiliteit. Dit om bijvoorbeeld grote studentenstromen en autogebruik tijdens drukke momenten te ontmoedigen. Zo zegt directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar: “Zernike als proeftuin biedt ook mogelijkheden voor nieuwe en innovatieve oplossingen, zodat mensen slimmer van deur tot deur kunnen reizen. Denk bijvoorbeeld aan concepten als deelfietsen of het ‘Gronings rooster’, voor een optimale spreiding in het OV en in het verkeer.

Al deze nieuwe oplossingen zouden een bijdrage kunnen leveren aan de Smart Mobility Campus 2030.