Alle projecten
Autonoom vervoer

Tool kennisuitwisseling autonome modaliteiten

Testen van prototypen van autonoom vervoer gebeurt met behulp van zogenaamde digital twins. Dit zijn gesimuleerde kopieën van de werkelijke wereld. In de virtuele laboratoria kan goedkoop en veilig worden getest. Op de weg is dit door partners al meerdere keren toegepast en ook voor de andere modaliteiten is dit goed mogelijk.

Autonome Renault Twizy en autonome shuttle Navya.

Open source

Allerlei soorten scenario’s kunnen worden getest. Bijvoorbeeld als autonome voertuigen, vaartuigen, drones en treinen met elkaar gaan samenwerken. Door het ontwikkelen van een open source digital twin wordt kennisuitwisseling tussen de modaliteiten gestimuleerd. Noord-Nederland is de enige regio in Europa waar in alle modaliteiten projecten plaatsvinden. Met de ontwikkeling van een tool kan deze kennis ook veel meer tussen de modaliteiten onderling uitgewisseld worden. Bovendien kunnen andere regio’s uit binnen- en buitenland hun kennis en ervaringen hier ook inbrengen door de open source methode. De provincie Groningen werkt op dit moment samen met robotTUNER aan het opzetten van de tool. 

Over de vijf fieldlabs voor autonoom vervoer

Weg, lucht, spoor, water en buis (‘hyperloop’): in Noord-Nederland krijgen alle modaliteiten een eigen fieldlab voor autonoom vervoer. De regio wordt daardoor de eerste echte hub voor autonoom vervoer in Europa. Autonoom vervoer moet onder meer zorgen voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van zowel stedelijk als landelijk gebied en zorgt zowel voor vermindering van de uitstoot als van het brandstofverbruik.

Het doel van de fieldlabs is dat via testen en opschalen wordt toegewerkt naar zowel certificering als brede inzet van autonoom vervoer in de dagelijkse praktijk. Daarbij worden er ook opleidingen en onderzoek aan de fieldlabs gekoppeld om de kennis duurzaam te borgen en door te geven en om voldoende talent te ontwikkelen.

De fieldlabs zijn praktijkgerichte testlocaties, waar verschillende partijen (overheden, bedrijven en kennisinstellingen) samen ontwikkelen, kennis uitwisselen en testen. Er komen in ieder geval fieldlabs bij het nieuwe Hive Mobility Center op de Zernike Campus in Groningen (weg, lucht en algemene zaken), op Groningen Airport Eelde (lucht), de Eemshaven (water) en het spoortraject tussen Buitenpost en opstelterrein De Vork (spoor). Later wordt het European Hyperloop Center bij Meerstad (buis) toegevoegd als fieldlab. Daarbij vindt er ook uitwisseling plaats tussen de fieldlabs en kunnen de modaliteiten ook testen en ontwikkelen op elkaars fieldlab. Er is bijvoorbeeld al gereden op de airstrip van de airport en met drones gevlogen op Zernike en in de Eemshaven.

De inzet van een NPG-subsidie heeft deze verschillende fieldlabs mede mogelijk gemaakt.