Alle projecten
Autonoom vervoer

Tool kennisuitwisseling autonome modaliteiten

Testen van prototypen van autonoom vervoer gebeurt met behulp van zogenaamde digital twins. Dit zijn gesimuleerde kopieën van de werkelijke wereld. In de virtuele laboratoria kan goedkoop en veilig worden getest. Op de weg hebben we dit al meerdere keren toegepast en ook voor de andere modaliteiten is dit goed mogelijk.

Autonome Renault Twizy en autonome shuttle Navya.

Allerlei soorten scenario’s kunnen worden getest. Bijvoorbeeld als autonome voertuigen, vaartuigen, drones en treinen met elkaar gaan samenwerken. Door het ontwikkelen van een open source digital twin wordt kennisuitwisseling tussen de modaliteiten gestimuleerd. Noord-Nederland is de enige regio in Europa waar in alle modaliteiten projecten plaatsvinden. Met de ontwikkeling van een tool kan deze kennis ook veel meer tussen de modaliteiten onderling uitgewisseld worden. Bovendien kunnen andere regio’s uit binnen- en buitenland hun kennis en ervaringen hier ook inbrengen door de open source methode. De provincie Groningen werkt op dit moment samen met robotTUNER aan het opzetten van de tool.