Alle projecten
Slimme logistiek

Uitbreiding zero-emissiezone binnenstad Groningen

Samen met bewoners, ondernemers en vervoerders is in de binnenstad van Groningen onderzocht wat er nodig is om de (binnen)stad blijvend goed te laten functioneren met een zero-emissiezone en een vergroot venstertijdengebied.

Straat in centrum Groningen.
Banner Mobility Action European Mobility Week.

Daarbij komen onder andere onderwerpen aan de orde als laad- en losplekken, al dan niet met elektrische oplaadpunten, logistieke hubs, betere afstemming over het gebruik van de openbare ruimte (reclame-uitingen, terrassen, geparkeerde fietsen), specifiek toegangsbeleid voor verschillende doelgroepen en voertuigen via het ontheffingenbeleid en de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en -garages voor bewoners en bezoekers.

Uitbreiding venstertijdengebied

Samen met vervoerders, ondernemers en belangenorganisaties werkt de gemeente Groningen aan een plan om het vracht- en bestelverkeer in de binnenstad te verminderen. Dit plan heet ‘Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek’. Het doel is dat er in 2023 venstertijden gelden in de hele binnenstad, Westerhaven en de Sledemennerbuurt en dat bevoorrading in 2025 alleen nog maar emissievrij (elektrisch, met waterstof, op de fiets) gebeurt.

Venstertijden zijn tijdstippen (tussen 05.00 – 12.00 uur) waarop bedrijfs- en vrachtauto’s toegang hebben tot (een gedeelte van) de stad om te laden en te lossen. Delen van de binnenstad, zoals de Grote Markt, Herestraat en Folkingestraat, hebben al jarenlang venstertijden. Sinds 1 februari 2023 is het ontheffingenbeleid veranderd en gelden de venstertijden binnen de hele Binnenstad Diepenring, het gebied Westerhaven en in de Sledemennerbuurt. Klik hier voor meer informatie over de venstertijden in de binnenstad van Groningen.

Digitale handhaving

Bij het instellen van een zero-emissiezone hoort ook een andere, effectievere, manier van handhaven. Om te onderzoeken of ANPR (Automatic Number Plate Recognition) camera’s hiervoor het antwoord zijn, wordt in de binnenstad van Groningen een proef uitgevoerd met elektronische handhaving op basis van ANPR-camera’s.

De resultaten zijn vooralsnog veelbelovend; de techniek werkt goed en de programmatuur is goed werkbaar voor medewerkers.