Alle projecten
Slimme logistiek

Uitbreiding zero-emissiezone binnenstad Groningen

Samen met bewoners, ondernemers en vervoerders wordt in de binnenstad van Groningen via een eerste testcase in de Oude Kijk in ’t Jatstraat onderzocht wat er nodig is om de (binnen)stad blijvend goed te laten functioneren met een zero-emissiezone en een eventueel vergroot venstertijdengebied.

Straat in centrum Groningen.
Banner Mobility Action European Mobility Week.

Daarbij komen onder andere onderwerpen aan de orde als laad- en losplekken, al dan niet met elektrische oplaadpunten, logistieke hubs, betere afstemming over het gebruik van de openbare ruimte (reclame-uitingen, terrassen, geparkeerde fietsen), specifiek toegangsbeleid voor verschillende doelgroepen en voertuigen via het ontheffingenbeleid en de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en -garages voor bewoners en bezoekers.

Digitale handhaving

Bij het instellen van een zero-emissiezone hoort ook een andere, effectievere, manier van handhaven. Om te onderzoeken of ANPR (Automatic Number Plate Recognition) camera’s hiervoor het antwoord zijn, wordt in de binnenstad van Groningen een proef uitgevoerd met elektronische handhaving op basis van ANPR-camera’s.

De resultaten zijn vooralsnog veelbelovend; de techniek werkt goed en de programmatuur is goed werkbaar voor medewerkers.