Alle projecten
Slimme logistiek

Uitbreiding ZE-zone en venstertijdengebied

Samen met bewoners, ondernemers en vervoerders wordt in de binnenstad van Groningen via een eerste testcase in de Oude Kijk in ’t Jatstraat onderzocht wat er nodig is om de (binnen)stad blijvend goed te laten functioneren met een zero-emissiezone en een eventueel vergroot venstertijdengebied.

Daarbij komen onder andere onderwerpen aan de orde als laad- en losplekken, al dan niet met elektrische oplaadpunten, logistieke hubs, betere afstemming over het gebruik van de openbare ruimte (reclame-uitingen, terrassen, geparkeerde fietsen), specifiek toegangsbeleid voor verschillende doelgroepen en voertuigen via het ontheffingenbeleid en de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en -garages voor bewoners en bezoekers.