Alle projecten
Slimme logistiek

Urban Logistics as an on-Demand Service (ULaaDS)

Onder de vlag van Hive.Mobility zijn in 2020 gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, OV-bureau Groningen Drenthe en talrijke internationale partners met het project ULaaDS gestart. Doel van het project is om de inzet van nieuwe, haalbare, gedeelde en Zero Emissie-oplossingen te versnellen om zo de uitdagingen aan te pakken van de toekomstige stedelijke logistiek.

On-demand-economie

Het toenemende verkeer en transport in stedelijke gebieden heeft impact op de leefkwaliteit van steden. Tegelijkertijd maakt de on-demand-economie een opmars. Consumenten verwachten steeds meer gemak, snelheid en eenvoud, waardoor de huidige logistieke oplossingen – en vervolgens steden en hun inwoners – nog meer onder druk komen te staan.

Overheden en de logistieke sector moeten hier snel op reageren door nieuwe innovatiestrategieën, regelgeving en mobiliteitsconcepten te verkennen. Daarbij zijn er drie belangrijke pijlers: duurzaam transport, betrouwbare mobiliteitssystemen en verhoogde verkeersveiligheid.

Innovatie binnen stadslogistiek

De gemeenten Bremen, Mechelen en Groningen hebben samen met kennis- en logistieke partners de krachten gebundeld om dit aan te pakken. Binnen ULaaDS richten zij zich op drie belangrijke pijlers:

  • Concrete logistieke oplossingen ontwikkelen voor duurzaam en kostenefficiënt vervoer in de stad, op basis van de on-demand-economie.
  • Integratie van logistieke innovaties in lokaal en regionaal beleid.
  • Implementatie van logistieke innovaties in de praktijk.

Pilots

Als onderdeel van het project worden er met OV-bureau Groningen Drenthe en andere partners twee pilots uitgevoerd:

  • Het opzetten van een deelplatform voor bakfietsen en lichte elektrische vrachtvoertuigen.
  • Toevoegen van logistiek (bijv. pakketkluizen) aan de vervoersknooppunten – hubs – van het OV-bureau.

Partners

ULaaDS wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie dat werkgelegenheid, groei en innovatie wil bevorderen. Het ULaaDS-project wordt uitgevoerd door in totaal 24 Europese partners:

  • Groningen, Bremen en Mechelen als pilotsteden – andere betrokken steden zijn Rome, Bergen, Edinburgh en Alba Iulia
  • Industrie- en logistieke partners: UPS, Belgische Post, Rytle, ViaVan, ECOkoeriers Mechelen, OV-bureau Groningen Drenthe, Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Landesverband Bremen, Bax & Company en Miebach Consulting
  • Kennisinstellingen: Rijksuniversiteit Groningen, Fraunhofer IML Dortmund, Forschungsgesellschaft Mobilität in Oostenrijk (FGM), Transportokonomisk Institutt (TOI), to-be-now-logistics-research-gmbh
  • Samenwerkingsverbanden/netwerken: Eurocities en Vlaams Instituut voor de Logistiek