Alle projecten
Verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur

Verduurzaming eigen infra provincie Groningen

De provincie Groningen beheert en onderhoudt de provinciale infrastructuur en legt nieuwe infrastructuur aan. Daarnaast gaat de provincie bijvoorbeeld ook over meerdere bruggen en sluizen. In al deze gevallen zijn er mogelijkheden om CO2-uitstoot te besparen door toepassing van andere materialen.

Foto dichtbij asfalt weg op Zernike Campus.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ‘Lage Temperatuur Asfalt’, waarbij de lagere productietemperatuur van asfalt zorgt voor CO2-reductie, of LED-verlichting, waarmee het elektriciteitsverbruik (én dus uitstoot van CO2) wordt verminderd. In sommige gevallen kan zelfs energie opgewekt worden. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen in de bermen of op rotondes.

Pilots

De afgelopen jaren heeft de provincie Groningen al binnen een aantal projecten pilots uitgevoerd met innovatieve toepassingen die CO2-uitstoot besparen. Het idee is dat daarbij vooral ingezet wordt op toepassingen die daarna opgeschaald kunnen worden naar standaardtoepassingen voor de complete provinciale infrastructuur, zoals bij het gebruik van ‘Lage Temperatuur Asfalt’ of bijvoorbeeld klimaatneutrale bamboebebording, in plaats van verkeersborden van aluminium. Op die manier kunnen de succesvolle pilots gelijk opgenomen worden in het beleid van de provincie en structureel toegepast worden.

Doel

Uiterlijk 2035 wil de provincie zover zijn dat alle infrastructuur zoveel mogelijk, dan wel helemaal, CO2-neutraal is.

Ondersteuning gemeenten

Gemeenten binnen de provincie Groningen, die advies zoeken op het vlak van verduurzaming van infrastructuur, kunnen contact opnemen met Narsing Lakhi, adviseur verduurzaming grond-, weg- en waterbouwsector bij de provincie Groningen.